Система за контрол на вредители по оранжерийни зеленчукови култури – Разсадопроизводство

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 06.04.2021      394

Разсадопроизводство

ВредителСечене на разсада  Rhizoctonia solani, Pythium de Baryanum  и др.

Повреда

По стъблата в основата на растенията се появяват воднисти петна. Петната бързо обхващат стъблото като пръстен и то омеква, загнива и растението поляга като посечено.

Контрол

Отглеждане на разсада в стерилен субстрат при оптимална гъстота на засяване на семената, поддържане на оптимална температура (18-22ºС) и влажност на почвата, редовно проветряване и поливане само с темперирана вода.

Вредител Лъжливо сечене на разсада

Повреда

В областта на кореновата шийка и малко над нея стъблото изтънява и растението поляга. Мястото на повредата е сухо за разлика от повредата на истинското сечене.

Контрол

Разликата между почвената и въздушната температура да не надвишава 6-8ºС. Да се извършват чести поливки с по-малко количество вода и редовно проветряване на отделенията с разсад.

Вредител – Кафяви листни петна Alternaria solani

Повреда

По най-долните листа се появяват дребни воднисти петна, които бързо нарастват, придобиват характерната за болестта концентрична структура и при по-висока влажност се покриват с тъмен налеп от спороношението на гъбата.

Контрол

Патогенът напада растенията при висока въздушна влажност без да е взискателен към температурата. Да се осигури добър въздушен и воден режим, като се избягва излишното преовлажняване. При установена зараза да се проведат от две до три третирания с регистрирани продукти за растителна защитна.

ВредителСиво гниене Botritys cinerea

Повреда

Болестта се развива бързо в гъсти посеви, при повишена влажност на въздуха или при силно навлажнени растения. По нападнатите части се развива сив плесенов налеп.

Контрол

Задължително да се подържа добър въздушен и воден режим. При поява на признаци и благоприятни условия за развитие на болестта да се третира с регистрираните продукти за растителна защитна.

ВредителГалови нематоди  клас nematoda

Повреда

По кората на корените, на растенията се образуват подутини и деформации, наречени – гали, които затрудняват приемането на вода и минерални соли. При силно нападение, се наблюдава забавяно развитие на растенията, пожълтяване на листата и увяхване.

Контрол

Да се направи почвен анализ на площите предвидени за отглеждане на разсад и зеленчуци.

Площите предназначени за разсадопроизводство и работният инвентар да се обеззаразят с подходящи препарати. Системното третиране с нематоциди е оправдано само в участъците за производство на разсад.

ВредителПопово прасе Gryllotalpa gryllotalpa   

Повреда

Зимува като възрастно насекомо и ларва в почвата предимно в места, където има гниещи органични вещества. Храни се с подземните части на растенията, нагризва кореновата система, изяжда младите кълнове. Повредените растения изсъхват.

Контрол

Поради скрития начин на живот контролът на този неприятел е труден. Обработката на почвата помага за разрушаване ходовете и гнездата на поповото прасе както и унищожаване на различните му стадии.

Най-удобно и лесно приложимо е да се използват регистрираните готови примамки.

ВредителГоли охлюви сем. Limacidae, сем. Ariomidae.

Повреда

Голите охлюви са многоядни неприятели. Те предпочитат растителна храна и вредят по младите растения в разсадите и по ранните зеленчуци.  Особенно опасни са, когато растенията се отглеждат  при висока влажност.

При храненето и придвижването по растенията и почвата, голите охлюви оставят  следа от сребристобяла слузеста материя, което е показател за присъствието им.

Контрол

Унищожаване на плевелите и редовна обработка на почвата. На малки площи може да се поставят купчинки от влажни вестници и скритите в тях неприятели се унищожават. Закопаване между растенията на съдове с напоени с бира трици, които всяка сутрин се проверяват и улова се унищожават. Прашене с дървесна пепел. Напрашване на пътеките с негасена вар или калиев нитрат. Разхвърляне на примамки от сух спирт и трици. Използване на регистрираните лимациди.