Мана по картофите (Phytophthora infestans)

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 05.04.2021      383

Маната е икономически най-важната гъбна болест по картофите. Напада всички надземни части на растенията във фаза цъфтеж.

Листа

По долните листа се появяват едри, воднисти, хлоротични петна, покрити с рехав, бял спороносен налеп отдолу. По-късно петната прегарят и листата изсъхват.

Клубени

По клубените петната са  оловносиви, слабо хлътнали, с некротирала ръждивокафява тъкан под тях. При неадекватна борба растенията се обезлистват и изсъхват. Патогенът се развива при наличие на критични периоди:

Дъжд в продължение на два дни – не по-малко от 10 л/м2;

Температура -   10 – 250С;

Относителна влажност – 78-82%;

Облачност над 8-10 бала през следващите 2 дни;

Роса или мъгла – задържане на водни капки по растенията над 4 часа.

При прибирането болните клубени трудно се разпознават. Първите признаци се появяват след 2-3 седмици във вид на хлътнали оловносиви петна с неправилна форма. Месото под петната е ръждивокафяво. Заразените клубени, съхранени при сухи условия, мумифицират, а при влажни се нападат от причинителите на мокро гниене и фузариум и изгниват. Зимува в болните клубени и в растителни остатъци.

Борба

Третиране с ПРЗ при наличие на критични периоди.

Разрешени ПРЗ:

Енервин СК – 120мл/дка; Икуейшън ПРО – 40г/дка; Инфинито СК – 120-160мл/дка; Ридомил Голд Р ВГ - 500г/дка; Пенкоцеб 80 ВГ – 200г/дка;  Полирам ДФ – 180-200г/дка; Симбал 45 ВГ - 25г/дка; Филдър 69 ВГ – 200г/дка; Акробат Плюс ВГ – 200г/дка; Алфил Дупло – 90-400г/дка; Валбон – 160г/дка; Витене Трипло Р – 400-450г/дка; Витра 50 ВП, Купрохай 50 ВП – – 150г/дка; Дармун СК –  80 мл/дка; Димикс 500 СК – 30-36мл/дка (в комбинация с продукт съдържащ манкоцеб); Дитан ДГ – 200г/дка; Koрсейт Макс ВП - 150г/дка; Купроксат ФЛ, Трибейз Флоабъл - 300мл/дка; Лаинкобре М – 240-600г/дка; Манкозеб 80 ВП - 250г/дка; Манфил 75 ВГ – 210г/дка; Моксимат 505 ВГ – 240-300г/дка; Пенкоцеб 80 ВГ – 200г/дка;  Симбал Флоу – 50мл/дка; Таегро ВП - 18,5-37,0 г/дка; Фолпан 80 ВДГ - 150г/дка; Шампион 50 ВП, Шамп 50 ВП, Макк 50 ВП – 150г/дка.