В началото на април се наблюдава активно протичане на вегитационните процеси при земеделските култури

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 01.04.2021      203

Въпреки очакваните снеговалежи по планините и прогнозираното застудяване в началото на април, агрометеорлогичните условия ще се определят от стойности на средноденонощните температури, които ще позволяват активното протичане на вегетационните процеси при земеделските култури. В началото на април критични минимални температури за овощните видове, напреднали във фенологичното си развитие не се прогнозират.

През периода при пшеницата и ечемика в Южна България ще се наблюдава фаза вретенене. При посевите в Дунавската равнина ще протича фаза братене, преход към вретенене и начало на вретенене. При овощните видове наблюдаваните фенологични фази ще са разпукване на пъпките, бутонизация и цъфтеж. При лозата ще се осъществява сокодвижение и набъбване на пъпките.

През периода ще се създават условия за извършване на сезонните агротехническите мероприятия - сеитбата на слънчоглед и предсеитбени обработки на площите за пролетни култури. При трайните насаждения продължават третиранията срещу струпясване по семковите видове, срещу ранно кафяво гниене и сачмянка по костилковите и къдравост по прасковата. За постигане на максимален ефект от пръсканията, растителнозащитните дейности да се извършват в тихо време при допустима скорост на вятъра до 2-3 m/s.

Прогнозираните валежи през първите дни от периода временно ще ограничават възможностите за извършване на агротехническите дейности.

 

 

Източник НИМХ