Corteva

Растителна защита от Corteva Agriscience™ при Царевица

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 22.03.2021      1161

За поредна Corteva Agriscience™  ще предостви цялостни решения за селското стопанство, както ненадминати хибриди с висок добивен потенциал, така и растителна защита, с която ще се чувствате спокойни за посевите си. Позволете ни да Ви представим  нашите решения  за чисти посеви при царевица:

Виктус® ОД  е системен, вегетационен, хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели при царевица. Прилага се вегетационно от 1-ви до 8-ми лист в доза 125 мл/дка. Предлага се в най-иновативната формулация за контрол на плевелите – маслена дисперсия  ОД, което позволява много бързо и пълно  проникване на хербицида в плевелите.

Кабадекс® Екстра е нов вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели при царевица, отглеждана за зърно и силаж. Притежава системно действие и видимият ефект се появява бързо след третирането. Допълнителното почвено действие предотвратява развитието на вторично поникващите широколистни плевели, като едновременно е 100% селективен към културата. Прилага се от 2-ри до 6-ти лист на културата в доза 30 мл/дка.

Мустанг® - селективен системен хербицид за борба с широколистни плевели в царевица за зърно и силаж, включително устойчиви на хормоноподобните хербициди.Приложението му е вегетационно от 3-ти до 5-ти лист на културата в доза 40-60 мл/дка в зависимост от фазата и плътността на плевелите.Без проблеми за следващата култура  в сеитбооборота, както и напълно селективен към културата.

Ариго® ВГ е вече доказал и показал безотказното си  действие  вегетационен хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. Едно третиране е достатъчно за контрол на плевелите. Едновременно контролира поникналите към момента на пръскането плевелни растения, но и вторично поникващите широколистни видове чрез  почвеното действие в рамките на до 3 седмици. Не е нужно да се смесва с друг хербицид за разширяване спектъра на действие.Притежава отлична селективност към клтурата и няма ограничение за последващи култури. Приложението на Ариго е изключително гъвкаво от 2-ри до 8-ми лист на културата.

Принципал® Плюс, Вие го нарекохте КОСАЧКАТА! Принципал® Плюс 66,5 ВГ се отличава с много предимства: широк спектър на контролираните плевели, отлична селективност спрямо културното растение, пълно системно действие, бърз инициален ефект. Прилага се вегетационно от 2-ри до 6-ти лист на царевицата.

Старане® Голд е вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели при царевица. Еталон срещу   Поветица.  Той е комбинация от активните вещества флуроксипир и флорасулам, които са с различен механизъм на действие и така предоставят отличен контрол срещу плевелите. Прилага се от 1-ви до 6-ти лист на царевицата в доза 120 мл/дка.

Дерби® Супер Едно /Ланселот® - хербицид официално получи регистрация за употреба при царевица за зърно и силаж! С отличния си ефект срещу широколистни плевели и изключително конкурентната си цена Дерби®/Ланселот® вече може да се прилага вегетационно от 2-ри до 6-ти лист на културата, в доза е 3,3 г/дка, като се препоръчва в комбинация с прилепител Виволт™ 90/Тренд™® 90 0,1%.Ниските температури до 5C° и температурни амплитуди не влият на действието му.

През 2021 г. търсете по-добрата цена с пакетните ни предложения:

Виктус® ОД + Мустанг® или Виктус® ОД + Кабадекс™ Eкстра

Тези пакети ще осигурят безупречно справяне с плевелите при царевица с възможност за гъвкаво приложение.

За повече информация ни посетете на Corteva.bg или се свържете с Вашият регионален представител.