Растителнозащитни практики през периода на покой на овощните култури

Автор(и):  Таня Динова, гл. експерт в дирекция „РЗ и контрол“ към БАБХ
Дата: 22.12.2014      1519

За гарантиране производството на здрава плодова продукция е необходимо грижите за овощните насаждения да продължат и през зимните месеци, когато растенията са в покой. С настъпване на относителния покой на овощните видове отслабва и вредната дейност на неприятелите и причинителите на болестите, но по-голяма част от тях остават в насажденията - в почвата, по окапалите листа и плодове. Това дава възможност борбата с тях да продължи и през есенно-зимния период.

Химични дейности

Следващата много важна дейност през периода на покой е провеждане на зимното пръскане срещу зимуващите стадии на редица вредители по овощните култури. То влияе на голям брой вредители по овощните растения и е полезно особено за по старите дървета, където има натрупване на зараза от кафяво гниене - ранно и късно, щитоносни въшки, червен овощен акар, листни въшки, листни бълхи, листозавивачки, педомерки.

При семковите овощни видове зимното пръскане ограничава заразата от струпясване по ябълка и круша, огнен пригор, черно гниене, ябълков молец и др. При костилковите се намалява нападението от сачмянка, къдравост по прасковата, бактериен рак, кривули по сливата и др. При малините се ограничава петносването на пъпките и засъхването на леторастите.

При 70% окапала листна маса костилковите овощни видове да се напръскват с медсъдържащи фунгициди: Бордолезов разтвор - 2%, Фунгуран ОН 50 ВП - 0,15%, Шампион ВП - 0,3%.

Ябълките и крушите се напръскват с 5 % разтвор от карбамид. Окапалата листна маса около дърветата също се опръсква добре. С карбамида освен, че се наторява овощната градина се създават и благоприятни условия за развитие на някои микроорганизми, които унищожават заразата от струпясване в листата.

Огнен пригор по семковите овощни видове

Това е бактериално заболяване, което поразява всички надземни части на семковите овощни видове - круша, ябълка, дюля, мушмула. Заразените дървета се познават по характерните кукообразно извити от върха надолу и изсъхнали млади леторасти, клони с изсъхнали почернели листа и плодове, които остават по дърветата и не окапват. Бактерията причинител на болестта се запазва през зимата в заразените клони и затова засегнатите растителни части трябва да се изрязват на 50-70 см под границата между болната и здрава тъкан и задължително да се изгарят извън овощната градина. При установяване на заразата е необходимо:

  • Изрязване на зсегнатите части на дърветата на 50-70 см под границата между болната и здрава тъкан и изгарянето им извън овощната градина;
  • Силно заразените дървета се изкореняват и също се изгарят;
  • След всеки отрез, режещите инструменти да се обеззаразяват с 10%-ов разтвор на белина или формалин;
  • След приключване на резитбата да се извърши третиране с мед съдържащ фунгицид.

Къдравост по прасковата

Причинител на болестта е гъба, която презимува между люспите на пъпките или по кората на заразените леторасти. Признаците са единични или многобройни, бледозелени, бледожълти или аленочервени подутини върху горната страна на листата, които от долната страна са хлътнали. Повредите могат да обхванат целите листа, вследствие на което те некротират и опадват.

За по-добро извеждане на борбата срещу болестта, при окапване на 70-80 % от листната маса е необходимо да се извърши пръскане на прасковените дървета с контактни или системни фунгициди: ДИТАН М 45-0,03%, ДИТАН ДГ-0,3%, САНКОЦЕБ 80 ВП-0,3%, СКОР 250 ЕК-0,02%, ТИРАМ 80 ВГ-0,15%, ШАВИТ Ф 72 ВДГ-0,2%, ШАМПИОН/МАКК 50 ВП/ШАМП ВП-0,3%

Условия за провеждане на зимното пръскане

За да се гарантира ефективно провеждане на пръскането, то трябва да се проведе в тихи, слънчеви дни, с температура на въздуха над 5 градуса. Дюзите на разпръсквачите да са с размери 2 мм, за да се постигне оптимално обливане на дървесната корона, от върха до основата на ствола. Да се използва от 50 до 120 литра работен разтвор на декар, в зависимост от възрастта на дърветата и формата на короната.