Амистар Прайм – ИЗПРЕВАРВА БЪДЕЩЕТО!

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 09.03.2021      458

Рентабилна и сигурна защита от икономически важните болести, подходяща за първо третиране на житни култури.

Амистар Прайм осигурява защита от основните болести, които се появяват през пролетта и могат да компрометират в значителна степен потенциала за добив от житните култури.

Двойно системната комбинация от Азоксистробин и Фенпропидин има изключително добър синергизъм на активните вещества, което допринася за високата ефикасност срещу гъбните патогени.

Фунгицидният ефект на продукта има отлично превантивно и лечебно действие върху брашнеста мана, септориози и ръжди.

Освен отличната защита на житните култури от болести, активното вещество Азоксистробин има допълнителен зелен ефект, който се отразява изключително благоприятно на растенията, особено в този период на развитие.

Амистар Прайм може да се прилага и при ниски температури 5°С и повече.

Продуктът има много добри нива на смесимост с хербициди, растежни регулатори и инсектициди.

Амистар Прайм - уникална комбинация с отлично съотношение качество-цена!

 

За повече информация: https://www.syngenta.bg/product/crop-protection/amistar-prime