Corteva

Растителна защита при рапица 2021 от Corteva Agriscience™

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 06.03.2021      1116

За поредна година Corteva Agriscience™ предоставя цялостни решения за селското стопанство, хибриди с висок добивен потенциал и растителна защита, с която стопаните ще са спокойни за посевите си. Ето нашите решения за чисти посеви при рапица:

Галера™ Супер е най-широкоспектърният вегетационен противошироколистен хербицид при маслодайна рапица като унищожава дори упоритите широколистни плевели.
Прилага се от втори лист до девет и повече оформени междувъзлия ВВСН 12-39, както напролет, така и наесен при наличие на плевели. Приложен в доза 25 мл/дка с количество работен разтвор 10-40 л/дка при маслодайна рапица, Галера™ Супер дава отличен контрол срещу синя метличина, лайка, паламида, подрумче, пача трева, щир, бяла лобода, черно куче грозде, звездица, мъртва коприва, див мак, лепка, бял трън, великденче, теменужка, мъртва коприва, див мак, овчарска торбичка, самосевка слънчоглед и др.

Белкар™ ЕК е нов хербицид за есенно вегетационно третиране на рапица с нов механизъм на действие - спомага за контрол на плевели, които са вече устойчиви на хербициди на база ALS инхибитори и др. Приложено в доза от 50 мл/дка от фаза от кръстоска (първа двойка листа) до фаза четвърта двойка листа (BBCH 12-30) Белкар™ контролира широк спектър спектър от плевели като лепка, великденче, лайка, синя метличина, див мак, здравец, овчарска торбичка, така и трудни за контрол плевели, като звездица, а също и устойчиви на ALS хербициди плевели и кръстоцветни плевели (див синап).

Шадоу®, който се предлага на пазара от Corteva Agriscience™ - доказан през годините хербицид, с постоянство в качеството си, гъвкавост на приложение, висока ефикасност и селективност, притежава изключително широк спектър на действие - контролира всички едногодишни и многогодишни житни плевели, самосевки от житни култури, троскот, пирей, балур и др. при голям брой широколистни култури като слънчоглед, рапица, картофи, фасул, захарно цвекло и много други.
За повече информация ни посетете на Corteva.bg или се свържете с Вашия регионален представител.