Технологични решения от Синджента при сеитба на царевица

Автор(и):  Емил Иванов
Дата: 02.03.2021      390

На 25 февруари 2021 г. се проведе уебинар на тема: “Технологични решения от Синджента при сеитбата на царевица“, осъществен от екипа на компанията, за да запознае земеделските стопани от страната със своите иновативни продукти в това стратегическо производство - семена и препарати за растителна защита при царевица.

В  дигиталния информационен формат участваха топ експерти от корпоративния мениджмънт на Синджента, водещата световна компания в селекцията и растителната защита на царевицата, земеделската култура № 1 на планетата, чиито площи и производство в България бележат устойчив растеж.

Бариш Учкесен, технически ръководител за семена, район Черно море, обърна внимание на обстоятелството, че климатичните промени в Европа вече се много видими. Тази ситуация променя средата, борбата срещу абиотичния стрес става доминантен фактор за управление на рисковете в земеделското производство. Отговорът на Синджента е много силен! Компанията реализира в Унгария мащабен инвестиционен проект. Там ще бъде създаден нов изследователски център, най-големият в Европа, с най-модерното технологично оборудване в света. Мащабите на този авангарден проект впечатляват. Един от акцентите ще бъде селекцията на земеделски култури с голям биологичен имунитет и устойчивост срещу предизвикателствата на климата - абиотичен стрес и засилен натиск от вредители. Тук, заяви г-н Учкесен, ще се формират визиите на бъдещето!

Царевицата е една от културите, която ще се нуждае от ефективна защита срещу природните и фитосанитарните аномалии и отклонения, отбеляза Бариш Учкесен и добави, че Синджента вече разполага със сигурно средство за устойчиво производство в несигурна среда. Става дума да технологията Артезиан, включваща набор от хибриди в целия диапазон - от 100 до 600 ФАО.

Високото ниво на новата генерация елитна царевична селекция, позната вече и в България, открива нов хоризонт и перспектива за фундаментални промени и технологични трансформации на генетичния потенциал за висок и устойчив добив. Инструментът за реализиране на креативната идея за постигане на максимално висока степен на адаптация при всякакви условия е новият профил на кореновата система на царевичните растения, чиято характеристика включва увеличен обем и възможност за по-дълбокото й проникване в дълбочина за максимално използване на хранителните вещества и водата.

В своята презентация г-н Учкесен отдели специално внимание на царевичния хибрид  Кариока от средно- късния сегмент ( ФАО 480). Този хибрид, според експертът, е убедителен пример за високо стойностния ресурс на технологията Артезиан на Синджента. Кариока доказва, че царевичната генетика на Синджента не е магия, а наука! Адаптацията на Кариока към различни условия е впечетляваща. Той има потенциал да бъде шампион между конкурентните хибриди в групата както при идеални условия на отглеждане, така и при стресови ситуации, провокирани от суша, високи температури и т.н. Кариока има още едно безценно базисно качество - висок здравен статус - генетична устойчивост на фузариум и пеницилийно гниене.

Зоран Камфер, ръководител Маркетинг РЗ хербициди и инсектициди в царевица и слънчоглед за Югоизточна Европа, коментира негативните последици за устойчивото развитие на царевицата при ранно заплевеляване. Плевелната конкуренция в този деликатен момент от старта на културното растения за светлина, храна и място е с фатални последствия. Г-н Камфер запозна аудиторията със заключенията на Синджента, че светлината, отразена от плевелната асоциация, намалява светлината в царевичния посев. Царевицата забавя нормалния темп на растеж вследствие затормозената работата на корените и намаленения интензитет на фотосинтезата. Синджента предлага пълен хербициден комплект от висок клас за радикално решаване на всички възможни казуси по отношение на плевелния натиск. Дуал Голд е класическият почвен хербицид за контрол на едногодишните житни и някои едногодишни широколистни плевели след сеитба преди поникване на културата. Хербицидът е селективан, вкл. и при екстремни условия. Може да бъде смесван с противошироколистни почвени хербициди. Гардоприм Плюс е сигурно решение срещу смесено заплевеляване от едногодишни житни и широколистни плевели. Продуктът е пластичен - разрешен е за употреба и почвено, и ранно вегетационно, след поникване на царевицата до 1-и-2-и лист на житните плевели, 2-и-4-и лист на широколистните плевели. Синергията между активните вещества увеличава ударната мощ и разширява ареала на действието му. Камикс е топ предложението на Синджента срещу смесеното заплевеляване от едногодишни житни и широколистни плевели. Използва се почвено или ранно вегетационно. Силата на активните съставки - S-метолахлор и мезотрион + синергията между тях, се изразява в контрол на плевелите във фази преди и след поникване, в системно действие и дълго последействие, пълна селективност, ефикасност при трудни условия. При дефицит на почвена влажност хербицидът действа директно, активните вещества не се трансформират. Високата доза унищожава проблемните бутрак и паламида.

Отборът на Синджента - хербициди за вегетационно приложение, е съставен от 5 продукта. Пик - срещу едногодишни широколистни плевели, използвани до 8-и лист на царевицата. Каспър - двойно системен с различен механизъм на действие на активните бази. Дълъг период на действие, гъвкавост на приложение - 3-и-8-и лист на културата. Най-използваният хербицид при царевицата през последните  години срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели, вкл. и срещу плевелите с восъчен налеп. Смесим с противожитни хербициди (Мистрал Опти). Мистрал Опти (никосулфурон, 240 г) е класическото" оръжие" за ликвидиране на конкурентните едногодишни и многогодишни житни плевели, вкл.балур от семе и коренища, и някои едногодишни житни плевели. Високо селективен (до 8-и лест на царевицата). Смесим с противошироколистни хербициди (Каспър и Пик). Мистрал Плюс е двукомпонентен (никосулфурон+дикамба) за контрол на едногодишни и многогодишни житни и щироколистни плевели. ОД формулация без аналог, готова за лесно използване, с вграден прилепител. Списъкът се допълва от Елумис ОД (никосулфурон+мезотрион) за категорично справяне с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. ОД формулацията позволява отлично прилепване и светкавично проникване. Високият енергиен заряд структурира ефикасна преса срещу всички проблемни плевели с едно пръскане - балур от коренища, паламида, лобода. Дълъг период на приложение - от 3-и до 7-и лист на царевицата. Хербицидът е с вегетационно и почвено действие за борба с поникналите плевели и вторичното заплевеляване с едногодишни плевели.

Синиша Йелчан, технически ръководител Инсектициден контрол Европа, Африка и близкия Изток, отбеляза, че натискът на телени червеи, диабротика и царевичен пробивач продължава да расте в Европа. България, която граничи с големи производители на царевица - Румъния и Сърбия, също се превръща в проблемна зона. Решението на Синджента срещу опасните неприятели диабротика и телени червеи е Форс 1,5 Г. Тефлутрин(а.в.на инсектицида) осигурява надеждна защита с двойно действие - контактно и допълващо чрез газовата фаза. Форс 1,5 Г се използва преди сеитба - за третиране на семената, или по време на сеитба се внася с микроапликатори. Амплиго е новото предложение на Синджента срещу неприятелите от разред Lepidoptera, към който принадлежат царевичният пробивач и диабротиката. Синергизмът и взаимнодопълващото действие на мощните активни бази осигуряват комбинирано контактно, стомашно и трансламинарно действие срещу всички стадии от развитието на неприятелите - със светкавичен начален нок-даун ефект и дълго последействие. Инсектицидът е с гъвкав период на приложение в широк температурен диапазон, редуцира микотоксините в царевичните зърна.

Новият многофункционален тип комуникация - уебинар семинар, между Синджента и партньорите й - земеделските производители от страната, е индикация, че традиционните технически срещи вече имат алтернатива. Дигиталният формат дава възможност в работата на семинара да вземат участие водещи специалисти от компанията, което повишава нивото на експертиза и компетентност на събитието. Новият информационен продукт дава възможност на повече хора да участват - виртуалната проява е с национална, а не с регионална представителност. Новината, излъчена веднъж в интернет пространството, е новина с добавена стойност. Всеки земеделец, пропуснал да я види в деня на излъчването, може да я "извика", когато иска на екрана на своя компютър:

Facebook - участвай като  натиснеш тук

Youtube - участвай като натиснеш тук

 

В уебинара на Синджента взеха участие:

Бариш Учкесен, Технически ръководител за семена, район Черно море

Зоран Камфер - Ръководител Маркетинг РЗ хербициди и инсектициди в царевица и слънчоглед за Югоизточна Европа

Синиша Йелчан, доктор на аграрните науки - Технически ръководител Инсектициден контрол Европа, Африка и Близкия Изток