Обикновена крушова листна бълха - Psylla pyri

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 23.02.2021      396

Повреди:

Възрастните, ларвите и нимфите вредят, като смучат сок от пъпките, листата, цветовете, плодовете и летораслите на крушата;

При храненето си бълхите отделят „медена роса”, коята замърсява нападнатите части, тъй като се развиват вторично чернилни гъбички;

Предизвиква преждевременно остаряване на леторасли, клончета и листа повишавайки съдържанието на азот в тях;

Най-силно е отрицателното й въздействие върху дърветата, вследствие пренасянето на микоплазма, запушваща проводящите съдове;

При масово намножаване предизвиква изтощаване и загиване на крушовите дървета;

Зимува като възрастно под опадалите листа, в цепнатините и под старата, напукана кора на стъблото и в други удобни места.

Контрол:

Основните моменти за борба - през есента за намаляване на зимуващата популация, преди масовото преминаване по местата за зимуване и рано на пролет;

Пролетното третиране трябва да се извърши още през първите топли дни на февруари или март, когато темперетурата се задържа за три и повече дни над 5 - 8° С;

Борбата в този момент е насочена отново срещу възрастните, когато те напускат местата за зимуване и преминават по късите и торбести клончета на крушата;

Праг на икономическа вредност -  1 брой възрастно и 8-10 бр. яйца на 8-10 торбести клонки;

Пръскане с регистрирани инсектициди.

Добро обливане на дърветата с работният разтвор (150-180 л/дка).