Ранно-пролетни агротехнически и растителнозащитни грижи при овощни култури

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 22.02.2021      435

Зимна резитба на овощните видове

 • Провеждането на раннопролетната фитосанитарна резитба на овощните видове е много важна част от Добрата растителнозащитна практика и продължение на есенно-зимните грижи;
 • Най-подходящият период за тази дейност е  февруари, преди пъпките да набъбнат;
 • Препоръчително е резитбата да се проведе най-рано при ябълката и крушата, които са най-студоустойчиви, след което се изрязват черешата, вишната, прасковата и кайсията;
 • Добре е младите дръвчета да се изрежат по-рано, те не понасят късна резитба;
 • При резитбата се формира короната и плододаването на овощните видове и се отстраняват  заразените клони, с което се намалява  зимуващата инфекция от вредители - брашнеста мана по ябълката, струпясване по крушата, кафяво гниене, черно гниене по овощните видове, беловинояди, дървесинояди, дървесница, ябълкова стъкленка и др., и се ограничава разпространението им през активната вегетация на културите;
 • Изсъхналите клони и клонки се изрязват, като отрезите се правят на разстояние 20-30 см от мястото на повредата;
 • Отстранява се старата напукана кора, изрязва се гъсенични гнезда, яйчни купчинки и мумифицираните плодове;
 • След резитбата отрезите  се замазват с блажна боя или бял латекс, към които се добавя медсъдържащ фунгицид или се използва  готовата паста терванол, с цел по-добро калусиране, както и предпазване от навлизане на вторични инфекции и за заразяване с болести и неприятели.

Обработка на почвата

 • Заораване на окапалите листа, с което се унищожава зимуващия запас от болести, който се намира в листата - струпясване по ябълка и круша, бяла ръжда по череша и вишня, червени листни петна по слива и др., и от неприятели, които зимуват в почвата - черешова муха, черна сливова плодова оса и др.;
 • При обработка на почвата не трябва да се наранява кореновата система, тъй като това води до инфекции с бактериален рак и причинители на кореново гниене;
 •  Дълбочината на оранта се определя от възрастта на насаждението и типа на подложката.

Зимно-пролетно химично третиране

Провежда се след извършване на резитбата, след набъбване преди разпукване на пъпките

Срещу болести –  1%-ов бордолезов разтвор:

 • При всички костилкови овощни видове – предпазва дърветата от  къдравост по праскова, сачмянка по костилковите, ранно кафяво гниете, бактериално изсъхване, мехурки по слива и др.;
 • При семковите овощни видове, ако са нападнати от огнен пригор /най-често  ябълка, круша, дюля, мушмула/.

Срещу неприятели – при установяване на:

 • Червен овощен акар – 60-80  зимни яйца на 10 см от клонката;
 • Листни въшки – 10 % пъпки с яйца;
 • Листозавивачки – 3-5  яйчни групички на дърво;
 • Калифорнийската щитоносна въшка – при установено наличие;
 • Сливова щитоносна въшка – 20-30  на 100 см скелетна клонка.
  За постигане на качествено и максимално ефективно зимно-пролетно пръскане е необходимо да се спазват следните условия:
 • Третирането да се извършва в сухо, топло и тихо време при температура на въздуха   над 5С;
 • Работния разтвор да се изпръсква от върха до основата на ствола на дърветата, като се осигури обилно напръскване (окъпване) на дърветата;
 • Разпръсквачите на пръскачката да са с отвор 2 мм.

       Основни вредители за периода:

       Огнен пригор по овощните култури

       Къдравост по прасковата

       Крушова листна бълха

       Калифонийска щитоносна въшка