Критични периоди за болестите и неприятелите

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 19.02.2021      791

Слънчоглед

Поникване-4-и-5-и лист – хоботници (сив царевичен Tanymecus dilaticolis, черен цвеклов хоботник Psalidium maxilosum)

Поникване – бутонизация – мана Plasmopara halstedii

Покълнване-поникване-цъфтеж – сиво гниене Botritis cinerea

Котилидони-начало на цъфтеж – ръжда Puccinia helianthi

5-и-6-и лист-бутонизация – сиви петна Diaporthe helianthi, кафяви петна Alternaria sp., склероцийно гниенe Macrophomina phaseolina, вертицилийно увяхване Verticilium sp.

Цъфтеж- жълта зрялост – склеротиния Sclerotinia sclerociorum

Цъфтеж – наливане на семената – сухо гниене на питите Rizopus sp.

Царевица

Преди засяване-по време на сеитба-6-и-7-и листтелени червеи от сем.Elateridae

Покълнванегниене на семената и пониците Fusarium sp., Aspergilus sp., Nigrospora oriza

Поникване-5-и-7-и листхоботници (сив царевичен Tanymecus dilaticolis и сив цвеклов Tanimecus paliatus), сиви червеи от сем. Noctuidae

От началото на вегетацияталистни въшки Aphis evonymi, Rhopalosiphum maidis,

1-и-9-и лист – вирусни болести (вджуджаваща мозайка Maize dwarf mosaic virus и пшеничена щрихова мозайка Wheat streak mosaic virus)

5-и-6-и лист-цъфтежобикновена главня Ustilago zeae

6-и-8-и лист-изметляванецаревичен пробивач Ostinia nubilallis, помукова нощенка Helicoverpa armigera

Цъфтеж-млечна зрялостстъблено гниене Fusarium sp., листен пригор Helminthosporium turicicum

Млечна зрялост-пълна зрялост – фузариоза по кочаните

Рапица

Котилидони – формиране на розетка - кръстоцветните бълхи от род Phyllotretа: черна зелева бълха (Phyllotreta atra L.), вълнистоивичеста бълха (Phyllotreta undulatа Kutsch.) и др., рапичната стъблена бълха (Psylliodes chrysocephala L., рапична листна оса (Atalia rosae Christ.), рапичен бръмбар (Entomoscelis adonidis Pall.).

Удължаване на стъбло – оформявне на цветоносите - зелева дървеница (Eurydema ornata L.), обикновената зелева дървеница (Eurydema oleraceum L.). бялата зелева пеперуда (Pieris brassicae L.), ряпна пеперуда (Pieris rapae L.), зелева нощенка (Mamestra brassicae L.), скритохоботниците от род Ceutorhynchus.

Бутонизация – цъфтеж - рапичен цветояд (Meligethes aeneus F.), мъхнат бръмбар (Tropinota hirta Poda,), скритохоботниците от род Ceutorhynchus: репен стъблен скритохоботник (Ceutorhynchus napi Gyll.), зелев стъблен скритохоботник (Ceutorhynchus pallidactylus  (Marsh.) (синоним Ceutorhynchus quadridens).

Образуване на шушулките – шушулков хоботник (Ceutorhynchus assimilis Payk.), зелева листна въшка (Brevicorynae brassicae L.), шушулкова галица (комарче) (Dasyneura brassicae Winn.).

 

Наблюдавайте посевите и вземете мерки навреме!