Corteva

Растителна защита от Corteva Agriscience™ при житни култури

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 15.02.2021      778

За поредна година  Corteva Agriscience™  ще предостави както  цялостни решения за селското стопанство, както ненадминати хибриди с висок добивен потенциал, така и растителна защита, с която ще се чувствате спокойни за посевите си. Позволете ни да ви представим  нашите решения  за чисти и здрави посеви при житните култури:

Дерби® Супер Едно /Ланселот® - хербицид, който ефективно се бори с икономически важните едногодишни и многогодишни  широколистни плевели. Той е регистриран за приложение при житни култури  - пшеница и ечемик, а от тази година вече е и регистриран при царевица за зърно и силаж. Спира растежа и развитието на чувствителните плевели в рамките на един ден след третирането.  Ниските температури до 5 C° и температурни амплитуди не влият на действието му.

Палас® 75 ВГ - хербицид за едновременна борба срещу житни и широколистни плевели при пшеница. Той e доказан еталон за борба срещу овсига и власатка в България. Продуктът може да се прилага от 3-ти лист до втори стъблен възел. Няма ограничения в сеитбооборота за следващи култури, включително и бобови.

Корело® Дуо 85 ВГ е най-широкоспектърният хербицид за борба срещу житни и широколистни плевели при пшеница, тритикале и ръж. Не се влияе от ниски температури и високи амплитуди, селективен е  към културата, приложен след втори лист, ефективен срещу самосевка слънчоглед и рапица. Корело® Дуо е безапелационен срещу ливадна власатка и овсига.

Старане® Голд е вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели. Еталон срещу лепка и поветица.  Хербицидът съдържа активните вещества флуроксипир и флорасулам. Старане® е селективен към пшеница, ръж, овес, ечемик и тритикале. Прилага се от втори лист до вретенене на културата, през есента или пролетта.

Мустанг® - селективен системен хербицид за борба с широколистни плевели в пшеница и ечемик, включително устойчиви на хормоноподобните хербициди. При пролетно третиране на житните култури може да се използва до края на фаза братене.  Мустанг® може да се смесва с фунгициди, противожитни хербициди, листни торове и инсектициди.

За борба срещу всички икономически важни болести в житните култури предлагаме добре познатия фунгицид Алегро®. Той е фунгицид от концепцията AgCelence® на BASF. Комбинацията от стробилурин с един от най-силните триазоли – епоксиконазол по отношение на видовете ръжди и септория дава по-удължена защита срещу тези болести Алегро® ще се предлага за последна година, като ще бъде по-изгоден от аналогични фунгициди. През 2021 г. търсете по-добрата цена с пакетното предложение Дерби® Супер Едно + Алегро®! Този пакет ще предостави безупречно справяне с плевелите и болестите по житните култури.

За повече информация ни посетете на Corteva.bg или се свържете с Вашият регионален представител.