Правителството криминализира нелегалния внос, производството и разпространението на неразрешени за употреба и фалшиви продукти за растителна защита

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 10.02.2021      1927

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, който предвижда наказание до 4 г. лишаване от свобода и глоба от 2 до 4 хил. лева за пренасяне на продукти за растителна защита през границата на страната, когато извършеното не представлява маловажен случай и е в нарушение на установения ред.

Със законопроекта се криминализира производството и разпространението на неразрешени и фалшиви продукти за растителна защита. Предстои разглеждане и гласуване в Народното събрание.

За коментар на тази новина помолихме г-жа Нели Йорданова, ген.директор на Асоциацията Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ), в която членуват представителствата у нас на водещите световни агрохимически компании.

"Това е проблем, за който АРИБ е алармирала нееднократно  институциите в България и сме предложили конкретни  промени в нормативната база за изменение и допълнение на сега действащия Наказателен Кодекс  в посока криминализиране на предлагането и разпространението на пазара в Република България на неразрешени ПРЗ. Продуктите за растителна защита са инструментариум за управление на рисковете в земеделското производство, за постигане  висок здравен статус на културите. Европейският регулаторен режим е силно рестриктивен. Стратегическата цел е спазване на екологичните и здравните норми. Криминализирането на нелегалния внос, производството и разпространението на неразрешени за употреба и фалшиви продукти за растителна защита е радикална мярка против тези деяния, противодействие на икономически престъпления, които освен рисковете за човешкото здраве и околната среда са свързани с укриване на доходи и данъци - фактори с крайно негативно отражение върху легалния бизнес”.

Тази инициатива се подкрепя и от други неправителствени организации, които са запознати с нарастващия проблем и необходимостта от предприемане на реални действия срещу нелегалните пестициди - Българската асоциация за растителна защита (БАРЗ), Сдружения/Асоциации на българските пчелари.

МЗХГ, БАБХ и ЦОРХВ, отговорни за разрешаването, употребата и контрола на  продуктите за растителна защита, подкрепиха мерките за въвеждане на регулаторни механизми в националното законодателство за преодоляване на проблема с предлагането на пазара на неразрешени ПРЗ.

Показателно за нарастващия проблем са количествата конфискувани нелегални продукти - в резултат от извършените проверки по международната операция SILVER AXE V (координирана от Европол и ОЛАФ), през миналата година у нас са задържани общо над 25 тона нелегални ПРЗ. "