Мастър клас технология в житни култури от Байер КропСайанс

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 09.02.2021      424

На 04 февруари Байер КропСайанс излъчи първото представяне на Мастър клас технология в житни култури. Събитието беше гледано във Facebook и YouTube от над 250 човека,  заинтересовани от иновативния подход на Мастър клас.

Периоди на формиране на компонентите влияещи на добива на зимна пшеница

Мастър клас представлява детайлен анализ на всяка една фаза от развитието на културите, като дава насоки за подобряване на технологията и повишаване на рентабилността. Технологията стартира още от прибирането на предшественика, преминава през цялата есенна фаза на развитие на житните култури, в която се залага огромна част от добивния потенциал на културата, преминава към пролетната фаза на опазване на потенциала и завършва с прибирането на културата.

Зантара

Втората част на онлайн събитието премина в споделяне на ценен опит от регионалните представители на компанията. На фокус бяха  ключовите хербициди на Байер – Секатор Пауър и Пасифика Експерт и най-новото фунгицидно предложение Аскра Xpro

Децис 100 беше представен като най-рентабилното и ефикасно инсектицидно решение на пазара.

На финала на срещата се проведе онлайн игра с атрактивни награди, а именно новите продуктови предложения Аскра Xpro и Атлантис Актив.

Очаквайте следващия уебинар Мастър клас технология в царевица.