Агрометереологична прогноза за февруари

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 03.02.2021      355

През първото десетдневие на февруари агрометеорилогичните условия ще се определят от наднормени температури и на много места в полските райони средноденонощните им стойности ще достигат биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури.

В края на първото и началото на второто десетдневие се очаква понижение на температурите, което ще възпрепятства преждевременната вегетация при есенните посеви и при някои раноцъфтящи костилкови овощни видове в полските райони на страната. През второто десетдневие прогнозираните средноденонощни температури са близки до климатичните норми и ще поддържат в покой зимуващите земеделски култури.

През третото десетдневие агрометеорологичните условия отново ще се определят от наднормени температури, които ще нарушават относителния покой при есенните посеви и принудителния - при част от раноцъфтящите овощни култури. В края на февруари при зимните житни култури на места в Южна България и по Черноморското крайбрежие ще се създават условия за протичане на забавена вегетация, но съществена промяна във фенологичното състояние на посевите не се очаква. При пшеницата ще се наблюдават фазите трети лист и братене. В крайните южни и югоизточни при някои раноцъфтящи костилкови видове (бадем, праскова, череша) ще протича набъбване, а на места – и начало на разпукване на пъпките.

През февруари прогнозираните стойности на минималните температури, до минус 12-13°С, в условия без снежна покривка и по-продължително задържане, ще представляват опасност за късно засетите зимни житни култури прекратили вегетацията си във фаза 2-3 лист и за посевите с рапица, които не успяха да формират розетка през есенната си  вегетация.

Очакваните валежи през месеца, около и над нормата, ще повишават влагозапасите в двуметровия почвен слой. Вследствие наднормените януарски валежи, надвишили на много места в страната 140-150 l/m² (Враца -146 l/m², Шумен -147 l/m², Варна -154 l/m², Драгоман -158 l/m², Благоевград -145 l/m², Сандански -151 l/m², Хасково -146 l/m², Кърджали -176 l/m², Елхово -163 l/m², Бургас-185 l/m²), почвените влагозапаси в еднометровия слой при зимните житни култури достигнаха нива близки до пределната полска влагоемност (ППВ).

През първото и второто десетдневие на февруари високото съдържание на влага в горните почвени слоеве ще ограничава възможностите за провеждане на някои агротехнически мероприятия -подхранване на есенните посеви с азотни минерални торове, предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с ранни пролетни култури (грах, фий, овес, пролетен ечемик). По-подходящи условия за провеждане на резитби в лозовите и овощните насаждения и на зимните растителнозащитни пръскания при овошките ще има  през повечето дни от първото и третото десетдневие на февруари.

 

 

Източник НИМХ