АГРА 2021 няма да се проведе в края на февруари

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 03.02.2021      472

Предвид ситуацията с COVID-19 Международната селскостопанска изложба АГРА 2021 , която трябваше да се проведе от 24 до 28 февруари, се отлага  за нов период на годината.

Съобразно мерките, които  предприемат официалните власти, ще бъдат определени новите дати за организиране на деловия форум. Те ще бъдат оповестени своевременно, за да се осигури пълноценна подготовка на  поредното успешно издание на Международната селскостопанска изложба АГРА 2021.

Международната селскостопанска изложба АГРА обхваща всички направления и сектори на селското стопанство – наука, практика, технологии, техника, продукти, услуги. Представя най-доброто от постиженията на науката и бизнеса и най-полезното за фермерите и специалистите. Селскостопанските производители могат да намерят решения за осъвременяване на земеделските и животновъдните ферми. Нови сортове зърнени култури, адаптирани към промените в климата, технологии и специална селекция на растения за екологично отглеждане, безвредни торове и препарати са само част от разработките, които се предлагат от световни производители и научни институти. През последните години се разшири представянето на сектор „Животновъдство“ както с високопродуктивни породи, така и с цялостно оборудване за стопанства. Сред основните акценти е и мултифункционалната техника.

Изложбата се утвърди като портал на иновации за селското стопанство в Югоизточна Европа и форум за успешни делови проекти.

Основен партньор на АГРА е Селскостопанската  академия, като участват всички научни институти от нейния състав. За организирането и провеждането на изложбата допринасят също редица браншови сдружения.

Конкурсът за иновации, част от Международната селскостопанска изложба се превърна през годините в очаквана надпревара за нови разработки в областта на селското стопанство.