Електронната система за контрол на пръсканията на земеделски площи печели все повече потребители

Автор(и):  Растителна защита ; БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните
Дата: 24.01.2021      1908

По данни на Българската агенция по безпопасност на храните (БАБХ) до 22 януари 2021 г.  общо 5000 потребители – пчелари и земеделски стопани са се регистрирали в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД). От 1 март 2021 г. оповестяването ще се извършва само чрез електронната платформа.

Електронната система за контрол на пръсканията на земеделски площи беше обявена в края на 2020 година като основната й роля е да уведомява собствениците на пчелини за предстоящи третирания с продукти за растителна защита.

Земеделските стопани вече са задължени чрез новата платформа да оповестяват 72 часа преди началото на плануваните от тях растителнозащитни дейности. След електронна регистрация и обявяване на предстоящо пръскане, системата изпраща автоматично електронно съобщение (SMS) по телефона и на електроната поща на собствениците на пчелини. Едновременно с това върху картата в платформата ще се визуализира местоположението на съответното мероприятие по растителна защита.

Земеделските стопани се регистрират с имейл и номер на сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията, наличен в регистъра на лицата, които притежават такъв сертификат, с право за използване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба. За тях остава условието и да се  въвежда телефонен номер към сертификата по чл.83 при регистрация.

Пчеларите се регистрират с имейл и номер на пчелин от удостоверението за регистрация на животновъдния обект. След като регистрират профил в платформата, трябва да отбележат местоположението на пчелините. Съответно вариантите са два. На картата, която се показва на екрана, трябва да се кликне върху нея, за да се отбележи мястото на пчелина. Другият вариант е потребителят физически на мястото на пчелина с подходящ джипиес приемник – мобилен телефон или таблет също може да позиционира мястото на пчелина. Ако има повече от един пчелин, също трябва да ги позиционира на картата, за да могат да бъдат своевременно уведомявани при третирания с препарати за растителна защита.

Регистрацията и използването на платформата са безплатни за всички потребители, които имат активна електронна поща.

Регистрацията и използването на платформата са безплатни за всички потребители, които имат активна електронна поща. 

Пчеларите и стопаните, обработващи площи със земеделски култури, трябва да се регистрират в новата оповестителната система за пръскания на БАБХ

От 1 март 2021 г. оповестяването ще се извършва само чрез електронната платформа.

Препоръчително е стопаните и пчеларите да се регистрират в електронната платформа до 31 януари 2021 г., но и след тази дата възможността за регистрация няма да бъде преустановена. Регистрация на нови потребители ще бъде възможна, включително за новорегистрирани земеделски стопани, пчелари и собственици на подвижни пчелини.

В случай на третирания в периода до 28 февруари 2021 г., уведомяването може да се извършва по досегашния ред – чрез кмета на населеното място, който обявява и разпространява информацията чрез местните средства за масово осведомяване или през ЕПОРД.

Ръководство за потребителите

Интервю с Радка Кръстева, главен експерт в дирекция "Продукти за растителна защита, торове и контрол" на Българска агенция за безопасност на храните за Радио "Фокус" по темата.