125 години растителна защита в България

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 16.01.2021      292

На всички отдадени на растенията и тяхното здраве пожелаваме професионални успехи, увереност, нови знания и удовлетвореност!

Честит празник!

Дългият път на растителната защита като научна общност е осеян с множество трудности и пречки от самото начало на създаването на тази дисциплина. Отговорната задача да се изследва, изучава и създава подходяща среда за качествено земеделие винаги е била приоритет на агрономите и специалистите, ангажирани в тази сфера.

Настоящето и глобализирането на света поставят още по-големи предизвикателства пред научните работници като ги карат да съчетават натрупан опит и традиционни методи с нови изисквания и регламенти, често обхващащи поле на действие извън растителната защита.

Макар и в сянка растителната защита в България успява да обърне внимание на важни теми като опазването на биоразнообразието, прецизно използване на пестициди, щадящи пчелите и здравето на човека, интегрирао управление на вредителите и създаване на млади експерти в областта.

В исторически план

На 16 януари 1896 г. с Указ на княз Фердинанд е приет „Закон за мерките против филоксерната зараза (чума на лозата) и за възстановяването на опустошените от нея лозя”. С този акт официално е поставено началото на регламентираната борба с вредителите по растенията и на растителнозащитната дейност у нас.

Денят на растителнозащитника за първи път тържествено е честван на 16 януари 2006 г. в аулата на Аграрния университет – гр. Пловдив по повод 110 годишнината от издаването на първия нормативен акт на България в областта на растителната защита.