Екосистемните услуги – ползите, за които не знаем достатъчно

Автор(и):  проф. д-р Вили Харизанова, от Аграрен университет в Пловдив
Дата: 29.11.2020      860

Земеделието трябва да се справи с голямото предизвикателство – да балансира стремежа към високи нива на производство с въздействието върху околната среда чрез разработване на нови производствени стратегии.

Правилно функциониращите екосистеми – агроекосистеми, горски екосистеми, пасищни и водни екосистеми, безвъзмездно предоставят многобройните и разнообразни ползи, известни като „екосистемни услуги“. Те често са неразделна част от осигуряването на чиста питейна вода, разграждането на отпадъците, естественото опрашване на културни и други растения.

Тези ползи, които никой досега не калкулираше в себестойността на крайния продукт, като „екосистемни услуги“ попадат в 4 категории:

  • Осигуряване – производство на храна, влакна, дървесина, биомаса, вода и др.;
  • Регулиране – например контрол на климата и някои болестите;
  • Подпомагане – кръговрат на хранителните вещества, формиране и запазване на почвата, производство на кислород, осигуряване на местообитание;
  • Културни – духовни, възстановителни, терапевтични, развлекателни и др.

За да се подпомогне информирането на вземащите решения, много екосистемни услуги получават икономическа стойност.

Доставчици на екосистемни услуги са опрашителите, хищници и паразити, микроорганизми.