Растителна защита при картофопроизводството – семинар

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 23.11.2020      609

На 24 ноември 2020 г. от 10:00 ч. ще се проведе онлайн-информационен семинар, организиран от НССЗ (Териториален областен офис (ТОО) - Благоевград) и Опитна станция по картофите и планинско земеделие - Самоков към Селскостопанска академия, на тема: "Растителна защита при картофопроизводството".

По време на семинара гл. ас. Виолета Благоева от Опитна станция по картофите и планинско замеделие –  Самоков ще запознае участниците с  икономически важните болести и неприятелите по картофите и провеждането на  успешната борба с тях. В края на срещата лектор от ТОО на НСЗ в гр. Благоевград ще представи възможностите за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация.

Линк за регистрация: https://forms.gle/NYvC67jvLTtu5Wnt8

Линк за достъп: https://zoom.us/j/92055332045

ID за семинара: 920 5533 2045

Програма на семинара