Валежи и подходящи условия за засаждане на овошки през ноември

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 11.11.2020      166

След продължителната суша падналите наднормените октомврийски валежи, надвишили на места в Северна България 70-80 l/m² (Н.село-72 l/m², Монтана-71 l/m², Кнежа-80 l/m², Плевен-94 l/m², Ловеч-79 l/m², Добрич-75 l/m²),  доведоха до значително увеличение на влагозапасите в горните почвени слоеве и подобрение на условията за протичане на началните фази от вегетацията на засетите есенни посеви. В края на октомври в агростанциите Силистра, Кнежа, София. Кюстендил, Новачене, Николаево, Павликени, Борима, Казанлък, Пазарджик, Пловдив в 50 сm слой при зимните житни култури достигнаха нива до и над 75-80% от ППВ. 

През ноември прогнозираните валежи, около и над нормата за месеца, ще увеличават есенните влагозапаси в 50 и 100 сm почвен слой.

През първата половина на ноември развитието на зимните житни култури и зимната рапица ще протичат с умерени темпове при температури близки до климатичните норми. През този период при пшеницата, в зависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават различни фази - поникване, трети лист и братене при рано засетите, в края на септември и началото на октомври, посеви.

В края на второто десетдневие се прогнозира застудяване и съществена промяна в агрометеорологичните условия. Във високите полета, където не са изключени превалявания и от сняг, ще се наблюдава затихване на вегетационните процеси при есенните посеви.

През третото десетдневие на ноември развитието на посевите в по-голямата част от полските райони ще протича със забавени темпове, при температури близки до биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури. Условия за протичане на по-активни вегетационни процеси при пшеницата, ечемика и зимната рапица ще се създават в южните и югоизточните райони на страната. В края на ноември при пшеницата и ечемика ще преобладават посевите във фаза трети лист.

Тази година сушата възпрепятства навременната сеитба на зимната рапица. Поради тази причина до края на ноември само при част от посевите, предимно при тези засети в началото на есента, ще се наблюдава начало на фаза формиране на розетка (5-6 лист).     

През ноември прогнозираните стойности на минималните температури, до минус 7ºС, са над критичните за намиращите се в начален стадий от развитието си  есенни посеви.

По-подходящи условия за засаждане на овошки ще има през първата половина от месеца.

 

 

Източник НИМХ