Растителнозащитни грижи при лозата и овощните видове през есента

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 03.11.2020      306

Овощни видове

Ябълки и круши

През повечето дни от октомври условията ще бъдат подходящи за прибиране на  плодовата реколта. При нападнатите от струпясване ябълкови и крушови насаждения за редуциране на заразата е желателно в началото на листопада, след прибиране на плодовете, да се извърши третиране с 5% разтвор от карбамид. След обстоен преглед и установяване на късни зарази, а също и против болестите, които се развиват по време на съхранението на продукцията, се третира с Топсин М 70 ВДГ - 0,1 %  или Топ плюс 70 ВП -  0,1 %. За доброто съхранение на ябълките и крушите и за намаляване на формите и гниенето по време на лагеруването е добре да се извърши и едно следберитбено третиране с Топсин М 70 ВГ-  0,120 % . След напръскването плодовете се оставят да изсъхнат и се подреждат в хладилни камери или дълбоки и хладни избени помещения.

Костилкови овощни видове

При костилковите овощни видове, след масовия листопад, се препоръчва пръскане с 2% бордолезов разтвор срещу причинителите на сачмянка, ранно кафяво гниене, къдравост по прасковата и др..

При тази климатична характеристика условията са благоприятни и за появата и намножаването  на многогенерационните  насекоми и акари. Те развиват последните поколения от плътността на която ще зависи до голяма степен вредата през следващата година. През месеца се създават условия за образуването на обилни роси, които са причина за заразявания от картофена мана по късните домати и други.

Лозя

През този период сивото гниене нанася значителни повреди по лозата от прошарването на зърното до консумацията. Затова при влажно и хладно време се  третира  с Топсин М 70 ВДГ - 0,2 %, Суич 62.5 ВГ– 100 г/дка, Шавит Ф 72 ВДГ – 0,2 % (200 г/дка), Куадрис 25 СК– 0,075 %,

По това време летят и педомерките от третото поколение на шарения гроздов молец. Гъсениците нанасят повреди по зазряваващите или вече узрелите зърна на гроздето. За борба с неприятеля към фунгицидния разтвор се прибавя пиретроид, който е регистриран за употреба.

Едногодишните лозички се покриват с пръст 3-5 см над спойката и така се подготвят за зимния сезон.

 

Съгласно закона за защита на растенията земеделските стопани са длъжни да използват само разрешени за употреба продукти за растителна защита при дадена култура ивредител, и съответна доза.