Новата Академия "Земеделско образование и наука": Пътна карта с креативни политики и практики

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 02.11.2020      2212

На 17 август 2020 г.  стартира нова Академия "Земеделско образование и наука". Този иновативен проект е с висок заряд, включващ идеи, енергия и ресурс за надграждане на досегашните нива на колаборация и свързаност между земеделското образование, аграрната наука и агробизнеса. Базисната трансформация на информационните, учебните и научно-изследователските процеси обещава да се превърна в генератор нависока информираност, да създава перспективи и нови платформи за обмяна на знание.

Хоризонт № 1 на научния екип на новата формация е с помощта на високо технологичен и интелектуален академичен инструментариум, в чиято селекция са "имплантирани" професионални и научни компетенции и експертизи от най-висок клас, да бъдат постигани високите цели на "зелените" политики в България, част от обединеното европейско аграрно пространство - устойчивост на прецизното земеделие, опазване на околната среда, интензитет, управление на рисковете и висока резултатност в условия на променящ се климат и неустойчива фитосанитарна среда.

Стартирането на такава образователна платформа за приложна научноизследователска дейност за колеги, практикуващи земеделската професия, е логично продължение и развитие на богатия ни, многогодишен опит в областта на земеделското образование и приложната агрономическа наука. "Тази инициатива идва, за да запълни една голяма ниша, която според мен и според много колеги от практиката съществува между аграрното образование, аграрната наука и агробизнеса!", убеден е проф.Тоньо Тонев от Аграрния университет в Пловдив, учредител на академията. Повратен момент, който  мотивира и даде увереност при вземането на решението за учредяването на фирма с образователна мисия, е възможността да се ползват  съвременните средства и достижения на информационните технологии за дистанционно обучение. Чрез тях вече масово се преподава в училища и университети в България. В някои силно развити държави, в т. ч. и във водещи световни университети, дистанционната форма на обучение вече е традиция, наложила се като надежден начин на извеждане на учебния процес. Напрактика обучението, което ще се предлага в Академия „Земеделско образование и наука“, ще е своеобразен хибрид между дистанционната и задочната форма. То ще даде възможност за участие на всички, които имат отношение към базисните знания и иновативните подходи в земеделската наука и практика и са се посветили на тази високо-благородна професия.

Първият модул – курс по приложни аспекти на растителната защитата ще се проведе от 15 ноември 2020 г. до 15 март 2021 г.

Какъв е профилът на новата земеделска Академия? Каква е философията на екипа? Отговори на тези и други въпроси с адрес Академия "Земеделско образование"ще прочетете в сайта на академията www.acadzon.bg. и в новия 10/2020 брой на списание “Растителна защита”.