Технология на отглеждане на обикновена, бяла и мускатна тиква

Автор(и):  доц. д-р Николай Велков, ИЗК Марица – Пловдив
Дата: 01.11.2020      5432

Видове: Cucurbita maxima Duch. – Бяла тиква, Cucurbita moschata Duch. ex Poir. – Мускатна тиква (цигулка), Cucurbita pepo L. – Обикновена тиква.

В практиката обикновената, бялата и мускатната тиква се отглеждат чрез директна сеитба като средно ранно полско производство.

Избор на площи и подготовка на почвата

Най-подходящи за тиквите са дълбоките, структурни, влагоемни и добре запасени с хранителни вещества почви – наносни, черноземни и песъчливо-глинести. Растенията реагират най-добре на слабо кисела до неутрална реакция на почвения разтвор (рН=6-7,0). Добри предшественици са новоразорани целини, многогодишни треви, житни и зърнено-бобови култури. Добри резултати се получават и при отглеждане след люцерна, рапица, фий и др. На едно и също място тиквите не бива да се отглеждат по-рано от 4-5 години.

След прибиране на предшественика площта се дискова. През есента се изорава на 30-35 см. Практикува се и внасяне на 1-2 лопати оборски тор в самите ямки преди засяването на семената. Тиквите реагират много добре на продълбочаване на почвата на 40-50 см.

Сортове - Мускатна тиква 51-17, Пловдивска 48/4, Миранда, Виола, Матилда и др.

Сеитба

Сеитбата се извършва, когато температурата на почвата на дълбочина 10 cm достигне 10-12°С. Такива условия настъпват през втората половина на април, а за по-хладните райони – в началото на май. Сеитбата е гнездова. За декар са необходими 300-500 g семена. Схемата на отглеждане е 200 х 200 или 300 х 100 cm. Броят на растенията в един декар е около 300.

Грижи през вегетацията

Когато растенията образуват 2-3 лист, те се прореждат, като се оставя по едно растение в гнездо. За да се поддържа почвата чиста от плевели се окопава 2-3 пъти. Тиквите имат мощна коренова система и могат да се отглеждат без напояване. При отглеждането им на по-леки почви и настъпване на суша е необходимо да се поливат. Последната поливка се прави до началото на образуване на завръз. През вегетацията се води борба с плевели, болести и неприятели. Едновременно с окопаванията се извършва подхранване на растенията. Първото окопаване и подхранване се извършва след образуване на първи същински лист. Второто се прави преди растенията да развият напълно страничните си разклонения. При необходимост се провежда трето.

Прибиране

Продукцията се прибира в края на септемврии през октомври. Плодовете лагеруват 20-25 дни. Добивите са 3-4 т/дка.

Тикви с голи семки

В добричкото село Попгригорово от няколко години се отглеждат тикви с голи семки, внос от Австрия. Те са подходящи за направата на тиквено масло, което все още не е популярно в страната ни, но има доказани хранителни и здравословни ползи за човешкия организъм. Според специалистите в тиквените семки са богати на минерали и витамини.