Благоприятни условия за извършване на сезонните почвообработки и за сеитба на пшеница и ечемик в края на октомври

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 28.10.2020      437

Падналите между 10–20 l/m2валежи през предходния период, в районите на Враца, Кнежа, Плевен, Ловеч, София, Разград поддържаха добро овлажнението на горните почвени слоеве и подобриха условията за развитието на засетите есенни култури. През втората половина от периода на места (Кюстендил, София, Драгоман, Казанлък) бяха регистрирани първите есенни слани и критични минимални температури за зеленчуковите култури от късното полско производство.

През следващия седемдневен период агрометеорлогичните условия ще се определят от температури около и над нормата. Критични минимални стойности и риск от осланяване не се прогнозират. През периода при пшеницата и ечемика, в зависимост от сеитбените дати ще се наблюдават различни фази – от поникване до начало на листообразуване. През третото десетдневие на октомври тече агротехническият срок за сеитба на зимни житни култури в районите по Черноморието.

Регистрираните валежни количества в края на първото и през второто десетднение на октомври подобриха почвеното овлажнение в горните почвени слоеве. В петдесетсантиметровия почвен слой влагосъдържанието е 75-80% от ППВ. Това подобри условията за почвообработки, сеитба и начално развитие на зимните житни култури и зимната рапица.

През повечето дни от периода съществени валежи не се прогнозират и условията ще са подходящи за извършване на сезонните почвообработки, за сеитбата на пшеница и ечемик, за прибиране на плодовата реколта от късните овощни видове и за провеждане на фитосанитарни дейности при трайните насаждения. Условията ще позволяват обследването на посевите със зимни житни култури за наличието и вредната дейност на обикновената полевка и обикновения житен бегач.

 

Източник НИМХ