Corteva

Обикновен житен бегач – Zabrus tenebrioides

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 23.10.2022      4273

Това е най-опасният неприятел по житните култури. Обикновеният житен бегач ( Zabrus tenebrioides ) напада пшеницата, ечемика, царевицата, овеса и редица житни треви.

При сухо и топло лято се наблюдава голямо развитие на възрастното. Една от причините за масовото му появяване през последните години е монокултурното отглеждане на житните култури. Повредите от възрастното са незначителни. Те се появяват още през юни до късна есен. Бръмбарите се хранят със зърната на пшеницата и на ечемика в млечна възраст. Нагризват ги и причиняват оронването им. През горещините се заравят в почвата. След дъждовете през септември излизат на повърхността на почвата, копулират и снасят яйца на дълбочина 5 см под бучките пръст,  на купчинки по 20 броя. Предпочитат да снасят по заплевелените с пирей места, затова и повредите са на хармани.

бегач

Ларвите дълбаят ходове до 40 см в тях прекарват деня, а излизат и се хранят през нощта. Изгризват кълновете на растенията, на младите сдъвкват листата, изсмукват сока, последствие  листата покафеняват, изсъхват и приличат на дреб от кълчища. При слабо нападение посевът оредява, а при масово целият посев може да бъде унищожен и се налага разораване.

повреда

повреди, нанесени от житен бегач

Каква борба се води с житните бегачи?

Трябва да се спазват следните мероприятия: правилно сеитбообращение, навременна обработка на почвата и унищожаване на житните плевели най-вече пирея. Така значително се намалява плътността на ларвите и се спестява третирането с инсектициди. Химически контрол се провежда при  икономически праг на вредност: във фенофази поникване и братене - пшеница 3  ларви/ кв. м, ечемик - 4  ларви/ кв. м.

Можете да ползвате следните ПРЗ за борба с житните бегачи:

Моспилан 20 СП - 12.5г/дка; Децис 100 ЕК - 7,5мл/дка; Форс 20 КС – 100 мл продукт/100 кг семена, Aустрал плюс – 500 мл продукт/100 кг семена