Агрометереологична прогноза за септември

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 21.09.2020      1303

И през септември агрометеорологичните условия в Западна България ще се различават съществено от тези в източните райони на страната.

В Източна България те ще се определят от наднормени температури и поднормени валежи. На много места в източните райони, вследствие продължителната лятна суша, пролетните култури приключиха преждевременно вегетацията си. В тези райони по-рано от обичайните срокове стартира жътвата на слънчогледа и по-ранните хибриди царевица при добиви много под средните за страната.

През септември в по-голямата част от западните райони последните фази от развитието на късните земеделски култури ще се осъществяват при наднормени температури, при близки до климатичните норми валежи и наличие на добри за края на лятото почвени влагозапаси в 50 и 100cm слой (над 70% от ППВ - Николаево, Кюстендил, Сандански) - следствие от падналите наднормени валежи през август (Видин - 67 l/m² , Лом - 80 l/m², София - 84 l/m², Кюстендил - 98 l/m², Благоевград - 152 l/m², Сандански - 107 l/m²).

През първото десетдневие на септември валежи със стопанско значение отново се прогнозират в западната половина на страната. Те ще се отразят благоприятно на  вторите култури и късните хибриди царевица, при които ще протича фаза млечна зрелост. През десетдневието в полските райони средно късните хибриди ще встъпят във восъчна зрелост. До средата на месеца част от късните хибриди ще приключат развитието си. През второто десетдневие при ориза ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост. През третото десетдневие фаза узряване ще протича при памука, фъстъците, при есенните сортове овошки и по-късните сортове грозде. През месеца прогнозираните стойности на минималните температури са над критичните за зеленчуковите култури, което е предпоставка за получаване на допълнителна продукция зеленчуци от късното полско производство.

През повечето дни от второто и третото десетдневие се очаква относително сухо време и условията ще бъдат подходящи за освобождаване на площите от пролетните култури.

И през септември в голяма част от източните райони отсъствието на влага в горните почвени слоеве ще възпрепятства качественото провеждане дълбока оран и предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване със зимна рапица и зимни житни култури. Оптималните срокове за сеитбата на рапицата са до края на второто десетдневие на месеца. През третото десетдневие започват агротехническите срокове за сеитбата на ечемика и пшеницата в полетата с по-голяма надморска височина.

 

Източник НИМХ