В началото на септември има подходящи условия за реколтиране на посевите с пролетни култури и за прибиране на плодовата и зеленчуковата реколта

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 07.09.2020      2344

В края на август агрометеорологичните условия се определяха от наднормени температури и отсъствие на валежи, което оказа негативно влияние върху последните етапи от развитието на късните пролетни култури и затрудни качественото извършване на предсеитбените почвообработки.

През следващия период агрометеорологичните условия ще се определят от температури близки до климатичните норми. В началото на периода се прогнозират валежи със стопанско значение на места в Североизточна България. През периода при слънчогледа ще се наблюдава масово техническа зрелост. При късните хибриди царевица ще протичат млечна и восъчна зрелост. През периода тече оптималният срок за засяване на площите със зимна рапица. В много райони почвеното засушаване ще възпрепятства агротехническите дейности и сеитбата на зимна рапица. Това ще наложи по-късни сеитби като възможният срок за засяване на площите е до края на месеца. В ябълковите насаждения се следи за вредната дейност на второто поколение на ябълковия плодов червей и при необходимост се извършва третиране срещу вредителя. Извършва се обеззаразяване на предвидените за есенни сеитби семена от пшеница и ечемик срещу семеннопреносими болести (обикновена и праховита главня, септориоза и фузариози).

Условията ще са подходящи за реколтирането на посевите с пролетни култури встъпили в техническа зрелост, за провеждане на растителнозащитните дейности при трайните насаждения, за прибиране на плодовата и зеленчукова реколта.

 

Източник НИМХ