Рак по картофите

Автор(и):  Л. Димитрова; М. Лагинова
Дата: 26.01.2014      1953

Ракът напада всички части на картофеното растение с изключение на корените. Инфектира меристемните тъкани с лесно разпознаваеми симптоми. Туморите първоначално са от паренхимна тъкан и в последствие образуванията наподобяват цветно зеле с диаметър от 1–8 см. Често туморът обхваща целия клубен или има само големи тумори, без да се различават клубени. Над повърхността те са зелени до кафяви. Към края на вегетацията почерняват и се разпадат. Под повърхността туморите се появяват в основата на кореновата шийка, столоните и около очите на клубените. Те са белезникави до кафяви и може да не бъдат забелязани до момента на прибиране. Тумори могат да се развият и по време на съхранение. През този период е възможно симптомите на рака да се объркат с т. нар. псевдорак. Касае се за спонтанно събуждане на всички пъпки в окото на клубена.