В августовския брой на списание „Растителна защита” представяме Института по растителни и генетични ресурси „К. Малков” в Садово

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 12.08.2020      2246

Вижте кои са актуалните теми в този брой.

В дългогодишната редакционна инициатива на списание „Растителна защита” е залегнала практиката да представяме подробно успехите и заслугите на родните земеделски институти. В настоящия брой обхващаме както историческия път на Института по растителни и генетични ресурси “К. Малков” в Садово, така и неговата дейност и значителен принос към земеделската наука не само в национален, но и в международен план.

Изграждането и развитието на селскостопанската наука в Садово преминава през няколко важни исторически етапа, за които разказва в новия брой на списание “Растителна защита” доц. д-р Катя Узунджалиева, директор на ИРГР.

Основните научни направления в Института са насочени към събиране, изучаване и съхранение на растителни генетични ресурси и активна селекция на пшеница, тритикале, овес, ръж, ориз, фъстуци, сусам, грах, нахут и други култури. В Садово се намира и Националната семенна генбанка на страната, изградена 1984 г. Задачата й е изпълнение на научните програми за дългосрочно и средносрочно съхранение на зародишна плазма чрез семена при контролирани условия и стандарти на ФАО. Основен приоритет на екипа на ИРГР е запазването на разнообразието от културни растителни видове и техните диви родственици чрез няколко вида колекции, които се съхраняват на място.

Целенасочената селекционно-подобрителна работа при пшеницата в България започва още през далечната 1902 г. като част от научната програма на Първата земеделска опитна станция в Садово. В началото на миналия век селекцията при пшеницата в България е поставена методично правилно от Константин Малков, който е основоположник на земеделската наука у нас. За своята близо 120-годишна история селекцията при пшеницата присъства неизменно в програмите на научните институции, съществували на територията на Садово. Работено

е по всички известни класически методи, създадени са и са внедрени в практиката над 45 сорта обикновена зимна пшеница, както и нова генетична плазма, носителка на ценни стопански признаци.

Институтът в Садово участва и в развитието на европейската аграна наука като част от различни и иновативни международни проекти.

Приятно четене!

Етo с какво още ще ви запознаем в настоящия брой:

Темата

Представяме

Института по растителни и генетични ресурси „К. Малков” в Садово

*** Садово е люлката на аграрната наука в България

Днес ИРГР продължава да генерира енергия за успеха на родното земеделие

З. Ур – Селекцията и агротехниката на обикновена зимна пшеница –  приоритет №1

З. Ур – На вниманието на земеделските производители: Сашец –  най-новото постижение в селекцията на обикновена пшеница

С. Стаматов– Научноизследователска работа при фъстъците и сусама е емблематична

Г. Дешев, Н. Велчева – Националната семенна банка е ключ към продоволствената сигурност на България

T. Aнгелова– Добре дошли в лабораторията за оценка на качеството на зърното

В. Машева, Н. Велчева – Опазване и използване на генетичното разнообразие в сем. Solanaceae

С. Тошева, П. Чавдаров– Фунгициди срещу пирикулария по ориза

С. Петрова и др. – Проучване действието на различни хербициди върху плевелния състав и добива на зърно от нахут и горчив фий

А. Пенчева – Съхраняване на генетичното разнообразие на род Zea в България

Е. Величинова – Плод на селекционно-подобрителна работа са нови сортове овес и ръж

И. Алексиев – Соргото и просото – алтернативни сухоустойчиви култури

М. Петрова – Нарасналият интерес към фацелията провокира търсенето на подходящи хербициди

Овощна градина

З. Ранков –Системи за подържане на почвената повърхност. Контрол на заплевяването

Светофар

М. Боровинова – В овощната градина през август

В. Янкова – В зеленчуковата градина през август

 

Списание Растителна защита & семена и торове няма отношение към поднесената информация в публикуваните реклами и ПР материали. Отговорността за съдържанието им е изцяло на рекламодателите. За информацията в авторските материали носят отговорност авторите на публикациите.