Торене на овощните растения

Автор(и):  доц. д-р Ирина Станева; гл. ас. д-р Ваня Акова
Дата: 26.07.2020      3098

Минералните вещества съставляват средно около 5% от общата биомаса на овощните растения. Независимо от ниското им съдържание те изпълняват важна роля във всички жизнени процеси, поради което недостатъчното или прекомерното снабдяване на овощните растения с тях предизвиква сериозни смущения в растежа, продуктивността и качеството на плодовете. Тези смущения обаче могат да се контролират и коригират чрез внасяне на торове. Ето защо торенето е едно от ефективните средства за поддържане на нормален растеж и висока продуктивност на овощните насаждения.

Овощните растения се нуждаят от балансирано хранене, съобразено с фенофазата им на развитие и големината на добива. Необходимо е снабдяване с точно определени количества от недостигащите хранителни вещества, тъй като всеки елемент проявява най-висока ефективност, ако другите хранителни елементи са в достатъчни количества.

За растежа и нормалното си развитие овощните растения се нуждаят от макроелементи : въглерод (С), водород (H), кислород (О), азот (N), фосфор (P), сяра (S), калий (K), калций (Ca), магнезий (Mg), както и от микроелементи: желязо (Fe), манган (Mn), мед (Cu), цинк (Zn), молибден (Mo) и бор (В).

 

За състоянието и ролята на хранителните елементи в овощните растения, за нормите и сроковете на торене, за начина на внасяне и подходящите форми на торовете четете в брой 6/2020 на сп."Растителна защита"