Първи работни дни на новия министър на земеделието и горите

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 19.01.2015      826

Основната политика, която ще бъде следвана през следващите години е балансираното развитие на биопроизводството, животновъдството и растиневъдството.

В края на миналата седмица служебният министър на земеделието и храните Васил Грудев предаде поста на новия земеделски министър Десислава Танева, която ще бъде и първата жена, заемаща този ключов пост.

Веднага след стъпването си в длъжност Десислава Танева откри на 12.11.2014 г. и Осмата работна среща на министрите на земеделието от Югоизточна Европа, която се провежда в София. България става ротационен председател на Постоянната работна група за регионално развитие на селските райони на страните от Югоизточна Европа. В следващата една година страната ни ще инициира и ръководи редица срещи на високо ниво с представители на ЕК и международни организации, където ще се дискутират актуални проблеми в развитието на земеделието и селските райони в Югоизточна Европа.

Васил Грудев минава на пост зам.министър, като ще дели тази позиция с Цветан Димитров и Георги Костов. Бившият министър на земеделието и храните поема ресор Европейски политики и програмата за развитие на селските райони. За Цветан Димитров остава ресор Здравно развитие, растениевъдство и безопасност на храните, а Георги Костов става зам.-министър с ресор Гори и държавни предприятия.

На пресконференцията на 14.11.2014 г. в Министерството на земеделието и храните Десислава Тенева посочи като главен виновник за катастрофалното развитие на болестта “син език” българската агенция по безопасността на храните. В резултат на това, преди два дена е освободен от поста си зам.-изпълнителният директор на агенцията д-р Радослав Карабаджиев, който отговаряше за сектор “Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите”.

След обяваването на новия екип на Министерството на земеделието и храните, министър Танева се спря подробно и на приоритетите на българското земеделие. Основната политика, която ще бъде следвана през следващите години е балансираното развитие на биопроизводството, животновъдството и растиневъдството. “Няма да бъдем щедри на обещания, а ще се концентрираме върху изпълнение на поетите ангажименти”, подчерта Танева. Разбира се едно от основните предизвикателства пред новия екип си остава стартирането на Програмата за развитие на селските райони, която е основен инструмент на инвестиции. Както всички знаем, програмата беше изпратена през юли 2014 г. и върната от ЕК с 426 забележки. Васил Грудев, който сега отговаря пряко за този проект заяви, че се надява до края на годината да има неофициално одобрение, след като вече голяма част от критиките в доклада на Брюксел са отстранени и може да се очаква старт на програмата в началото на 2015 г.

На състоялата се среща на 14.11.2014 г. между Министерството на земеделието и храните и браншовите огранизации се дискутираха няколко основни и горещи теми. Предвижда се сформирането на работна група, която ще изготви актулизация на поземленото законодателство. Заместник-министър Васил Грудев отбеляза, че е създадена организация по стартирането на новите схеми и мерки по линия на директните плащания и отваряне на някои от инвестиционните мереки по ПСРС.

В областта на животновъдството ще се дава предимство на активни фермери, на които ще се полагат пасища. По думите на Министерството на земеделието и храните активно ще се работи и за максимално облекчаване на регулаторните режими и за стимулиране на организациите на производители. Сегашната криза, настъпила в следствие разпространяването на болестта “син език”, може да бъде избегната само при навременна и адекватна реакция при появата на зарази по животните.

На срещата се дискутира и отдалечеността на науката от практиката. Затова зам. министър Георги Костов очерта нова переспектива пред Селскостопанската академия, а именно в главанта й роля на посредник между представителите на бранша и академичните среди. Разработването и изследването на теми, идващи от практиката ще стимулира търсенето на специалисти с агрономическо образование.

В края на седмицата, на 15.11. министър Танева присъства в Сливен на официалното честване на 10-та годишнина на фирма “Трибул “ЕАД (българо-гръцка компания, която произвежда млечни продукти за българския пазар). Изпълнителният директор на компанията Димитриос Сарандис обяви на тържеството, че фирмата ще инвестира в България 15 милиона евро през следващите две години. Производителят на млечни продукти с марката „Olympus” планира да увеличи обема на производство с 50% като инвестира в производствени помещения и в ново оборудване. От 2004 г. досега „Тирбул” ЕАД е инвестирала в България 20 млн. евро.