Червен овощен акар

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 21.07.2020      4358

Видове –  Panonychus ulmi Koch

Симптоми

Червеният овощен акар не поврежда директно плодовете, но подтиска асимилационната дейност. Вредят ларвите, нимфите и възрастните акари, които смучат сок и хлорофилни зърна от развиващите се пъпки и от долната страна на листата. Те отделят ензими, които разлагат пигментите в листата. Намаляването на хлорофила в листата довежда до намаляване на фотосинтезата, вследствие на многобройните убождания по листата, транспирацията се увеличава и се появяват смущения във водния баланс на нападнатите дървета. Особено силни са повредите в сухи години, когато кореновата система поема от почвата по-малко вода, отколкото листата изпаряват. Всичко това довежда до намаляване размера и качеството

на плодовете, до изхранване и залагане на по-малък брой плодни пъпки, до намаляване на сухо и зимоустойчивостта на дърветата и ги прави податливи на нападение от болести и неприятели. В резултат на повредата, цветът на листната петура леко се променя. Листата отдалече изглеждат сиво-кафяви и са със завита нагоре периферия. Напада ябълка, круша, праскова, слива и др.

Жизнен цикъл

Червеният овощен акар зимува като яйце по пукнатините на кората, около гънките на пъпките, в разклоненията на клоните и клонките и по кората на ствола. Червеният овощен акар при ябълката развива 8-9 поколения, а по лозата 6-8. Презимува като яйце по кората на дърветата, предимно по едно- и двегодишните клонки. При лозата яйцата се снасят по чеповете, пъпките, в цепнатини и на други места.

Контрол

При достигане на икономическия праг на вредност  се налага да се проведе пръскане. Използва се един от акарицидите: Апачи ЕВ – 100мл/дка, Бермектин – 60-96мл/дка,  Валмек ЕК – 60-96 мл/дка, Вертимек 018 ЕК -  100 мл/дка, Волиам тарго 063СК – 75мл/дка, Данитрон 5СК – 100-200мл/дка, Зуум 11СК – 25-50мл/дка, Лаота - 60-96 мл/дка, Милбекнок – 25г/дка,  Ннатуралис СК - 100-150 мл/дка, Неалта СК – 100мл/дка, Нисоран 10 ВП – 75г/дка.