Не подценявайте второто поколение на плодовите червеи

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 20.07.2020      3518

През юли при овощните култури не трябва да се подценяват растителнозащитните пръскания срещу второто поколение на плодовите червеи. По-подходящи условия за провеждане на растителнозащитните пръскания ще има през повечето дни от първото и третото десетдневие, през по-хладните часове на деня.

 

Източен плодов червей

ВидовеGrapholita Cydia molesta

Симптоми

Повредените плодове се деформират или загниват. Дават признаци на преждевременно узряване и окапват. Гъсеницата се вгризва странично, в местата на допиране на плодовете или до дръжката. Често се наблюдава смолотечение.

Жизнен цикъл

През юли летят и яйцеснасят пеперудите от второто поколение на неприятеля. Гъсениците от трето поколение поврежда предимно плодовете.

Гъсениците на източния плодов червей се нападат от голям брой паразити. Най-голямо значение има браконидът Ascogaster quadridentatus Wesm.

Контрол

Необходим е строг карантинен контрол, за да се ограничи разпространението на източния плодов червей, като се провеждат ежегодни прегледи в овощните насаждения за своевременното му откриване. Началото на летежа и динамиката му на източния плодов червей се установяват с феромонови уловки.

Химичен контрол се провежда при ПИВ:

-през вегетацията – 10-15 бр. пеперуди /уловка/седмица;  

-млади градини – 2-3% нападнати леторасти от гъсеницата;

-плододаващи градини - 5% повредени леторасти или 2-4% нападнати  плодове от гъсеницата.

Разрешени ПРЗ:

Авант 150 ЕК – 33,3мл/дка, Афърм Опти – 200-225г/дка, Вазтак нов 100 ЕК – 0,0125%; Дека ЕК / Деша ЕК/Дена ЕК - 50 – 70 мл./дка; Децис 2,5 ЕК – 0,04%; Волиам Тарго 063 СК – 75мл/дка, Делегат 250 ВП – 30г/дка, Имидан 50 ВГ – 150г/дка, Кораген 20 СК – 16-30мл/дка, Ламадекс Екстра - 70г/дка, Метеор - 90мл/дка, Суми Алфа 5 ЕК- 0,02%.

Ябълков плодов червей

ВидовеLaspeyresia pomonella=Cydia pomonella

Симптоми

Една гъсеницата поврежда 2-3 плода. Повредените плодчета окапват, а в сърцевината им се развиват плесени.

Жизнен цикъл

През юни вредят гъсениците от първо поколение. Повредата често остава незабелязана поради юнското опадване на завръзите. След изхранването си гъсеницата напуска повредения плод. Спуска се с копринена нишка или пълзи по ствола и в пукнатините на кората прави пашкул, в който какавидира. Гъсениците на второ поколение плодови червеи са изключително опасни за овощните дървета през август. Обикновено те причиняват масово червясване на плодовете. Препоръчваме на стопаните да се информират от местните служби по растителна защита, които следят развитието на неприятели по региони

 

Контрол

Химично третиране се извършва срещу излюпващите се гъсеници, преди те да се вгризят в плодовете при праг на икономическа вредност (ПИВ) за първо поколение: 0,8-1% пресни вгризвания в плодовете.

За борба срещу ябълковия плодов червей към фунгицидния разтвор се добавя един от следните инсектициди: Авант 150 ЕК - 33,3 мл/дка, Афърм 095С - 300 г/дка  плюс 0,02% прилепител Брейктру,  Афикар 100 ЕК -30мл/дка, Афърм Опти  - 200 г/дка, Волиам Тарго 063 СК - 75мл/дка, Делегат 250 ВГ- 30г/дка, Децис 100 ЕК - 7,5-12,5мл/дка,  Дека ЕК/Деша ЕК/Дена ЕК/Полеци/Десижън - 30мл/дка, Дукат 25 ЕК – 30 мл/дка, Ефциметрин 10 ЕК/Цайпер 10 ЕК – 30мл/дка, Имидан 50 ВГ – 150г/дка, Калипсо 480 СК – 20-25мл/дка, Короген 20 СК – 16-30мл/дка, Метеор – 0,06%, Протеус О – ТЕК – 0,05-0,06%, Синеис 480СК – 30-43,7 мл/дка, Суми алфа 5ЕК – 0,02%, Харпун – 100мл/дка, Циклон 10ЕК – 30мл/дка. От посочените инсектициди  Аафърм 095С - 300 г/дка  плюс 0,02% прилепител Брейктру,  Афикар 100ЕК -30мл/дка, Афърм опти  - 200 г/дка, Волиам Тарго 063 СК - 75мл/дка, Делегат 250 ВГ- 30г/дка,  Дукат 25 ЕК – 30мл/дка, Ефциметрин 10 ЕК – 30мл/дка, Калипсо 480 СК – 20-25мл/дка, Короген 20 СК – 16-30мл/дка, Синеис 480 СК – 30-43,7 мл/дка, Суми Алфа 5 ЕК – 0,02%, Циклон 10 ЕК – 30мл/дка са ефикасни и срещу миниращите молци. Срещу ябълковия плодов червей може да се използва и биоинсектицидите Купровирусин – 100мл/дка,  Мадекс ТОП – 10 мл/дка и Мадекс ТВИН – 10мл/дка, които се прилагат при масов летеж и по-точно преди излюпване на яйцата.

Сливов плодов червей

ВидовеCydia funebrana

Симптоми

Гъсениците се хранят с месестата част на плодовете, като дълбаят ходове, насочени към дръжката. Повредените плодове престават да нарастват, придобиват виолетов оттенък и след известно време окапват заедно с намиращите се в тях гъсеници, които продължават да се хранят вътре в плода. След завършване на развитието си те напускат плодовете и какавидират в пашкул под напуканата кора в основата на стъблото или под различни растителни остатъци на почвената повърхност.

Жизнен цикъл

Сливовият плодов червей има две поколения годишно, а в години с топло лято развива и трето поколение.Излюпването на гъсениците от първото поколение започва в края на май - началото на юни. Пеперудите от второто поколение започват да яйцеснасят от средата на юли, като масовото яйцеснасяне съвпада с масовия летеж. Второто поколение нанася много по-голяма вреда, отколкото първото.

Контрол

Срещу отделните поколения на сливовия плодов червей се извършват от едно до две третирания. При масово намножаване на второто поколение и при развитие на частично трето се налага и трето пръскане.

Вазтак 100 ЕК - 0,0125 %; Децис 2.5 ЕК - 0.05%;  Кораген 20 СК-16-30 мл/дка; Суми Алфа 5 ЕК/ Сумицидин 5 ЕК/ Оазаис 5 ЕК - 0.02%; Дека ЕК/ Деша ЕК/ Дена ЕК/ Полеци/ Десижън - 50-70мл/дка;