Излезе от печат юлският брой на на списание „Растителна защита”

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 07.07.2020      3116

Вижте кои са актуалните теми в този брой.

За пестицидите се говори много и непрекъснато, особено в конеткста на съвременното земеделие, което все повече се стреми да са определи като устойчиво и орентирано към опазване на околната среда и биоразнообрзието. Но наистина ли знаем всичко за тях и какво точно знаем? На този и други въпроси, свързани с произхода, вредителите върху, които се прилагат, начина на проникване на активното вещество, токсичност, дози и приложения ще се спрем в този брой.

Ясно е, че химичният подход в борбата с вредителите по културните растения не е единствено решение и винаги трябва да се прилага с мярка и точни знания, но през последните години се наблюдава отежнена фитосанитарна обстановка в земеделските агроценози с наличие на нови патогени, която налага и развитие и промяна на използваните пестициди.

За преодоляване на зараждащите се проблеми се извършват нови синтези и се търсят класове фунгициди с по-широк спектър на действие, които са ефикасни и в същото време екологично по-безопасни за растенията и произведената продукция.

В България приложението на пестициди срещу вредители е строго регламентирано – ежегодно министърът на земеделието, храните и горите утвърждава списък на разрешените за предлагане на пазара и за прилагане продукти, културите и дозите за приложение. Прилагането на зооцидите и другите групи пестициди следва да е съобразено с изискванията на Добрата растителнозащитна практика, Интегрираното управление на вредителите и с основните принципи на интегрираната растителна защита, при които основни са праговете на икономическа вредност

(ПИВ) и опазването на околната среда.

Приятно четене!

Етo с какво още ще ви запознаем в настоящия брой:

Темата

А. Харизанов, А. Харизанова – Пестицидите –  какво знаем и какво не знаем за тях?

М. Наков, Б. Наков –Фунгицидите –  настояща и бъдеща стратегия на приложение

А. Харизанов, А. Харизанова – Зооциди

И. Жалнов – Групи хербициди в зависимост от химичния състав

РЗ Консултант

Щ. Калинова – Как да решим проблема с плевелите при картофите?

Овощна градина

И. Станева, В. Якова – Торене на овощните растения

Карантина

Б. Катинова – Икономически важни неприятели по маслините

Съобщение

Г. Антонова – Нов български сорт главесто зеле – Билян

Светофар

М. Боровинова – В овощната градина през юли

С. Машева и др. – В зеленчуковата градина през юли

Събития

***  – Направих своя информиран избор: Амалгерол Есенс!

 

Списание Растителна защита & семена и торове няма отношение към поднесената информация в публикуваните реклами и ПР материали. Отговорността за съдържанието им е изцяло на рекламодателите. За информацията в авторските материали носят отговорност авторите на публикациите.