Агрометеорологична прогноза за юли

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 07.07.2020      3141

През първата половина от първото десетдневие на юли развитието на земеделските култури ще протича при наднормени топлинни условия. В началото на месеца в по-голямата част от страната, с изключение на крайните северозападни (агростанция Бъзовец) и югозападни райони (агростанция Сандански), вегетацията на пролетните култури ще се осъществява при наличие на добри почвени влагозапаси в 50 cm и 100сm слой (над 75-80% от ППВ) -  следствие от падналите значителни, наднормени, юнски валежи надвишили наместа 90-100 l/m²( (Монтана – 96l/m²,  В.Търново – 133 l/m², Русе – 90 l/m²,  Силистра – 136 l/m², Добрич – 105l/m²,  Варна – 103 l/m²,  Казанлък – 104 l/m², Хасково – 92 l/m², Кърджали – 173 l/m², Ст.Загора – 115 l/m²).

През първото десетдневие при царевицата, в зависимост от ранозрелостта и, ще протичат различни фази: листообразуване,изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване. При слънчогледа в полските райони ще преобладава фаза цъфтеж, а при посевите във високите полета – формиране на съцветие. При зърнено-бобовите култури (фасул, соя) ще се наблюдава образуване на бобове.

През второто и началото на третото десетдневие развитието на земеделските култури ще протича с умерени темпове, при температури около и малко под нормата за периода. Прогнозираните чести валежи през този период ще се отразят благоприятно на намиращите се в репродуктивен стадий от развитието си пролетни култури, при които водопотреблението през този етап рязко нараства (при царевицата през междуфазния период изметляване - млечна зрелост дневният водоразход достига до 6-7 м3/дка). В началото на третото десетдневие на юли част от ранните хибриди царевица в полските райони ще встъпят във фаза млечна зрелост. При слънчогледа ще протича формиране и наливане на семената. В края на месеца при засетите в агротехнически срок посеви на места в Дунавската равнина и в южните райони ще се наблюдава начало на фаза узряване.

През последната седмица на юли агрометеорологичните условия ще се определят от  относително сухо, топло и горещо време, което ще налага прилагане на подходящ поливен режим при късните хибриди царевица и зеленчуковите култури от късното полско производство. Метеорологичните условия през този период ще ограничават развитието на редица гъбни болести, с изключение на брашнестите мани по зеленчуковите култури и овошките, оидиума по лозите.

През юли при овощните култури не трябва да се подценяват растителнозащитните пръскания срещу второто поколение на плодовите червеи, листните въшки и акарите. По-подходящи условия за провеждане на растителнозащитните пръскания ще има през повечето дни от първото и третото десетдневие, през по-хладните часове на деня.

През най-горещите периоди от юли, с максимални температури до 38-39°С,  ще се повишава риска за възникване на пожари при прибиране на зърнената реколта.

 

 

Източник НИМХ