Особености при отглеждане на нетрадиционни за страната зеленчукови култури

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 06.07.2020      3491

На 10 юли 2020 г. от 13.30 часа ще се проведе уебинар на тема: „Особености при отглеждане на нетрадиционни за страната зеленчукови култури – специфика при торене и схеми на засаждане “.

Уебинарът  се организира от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) със съдействието на Института по зеленчукови култури (ИЗК) „Марица“ – гр. Пловдив. Лектори на събитието ще бъдат проф. д-р  Хриска Ботева и гл.ас. д-р Цветанка Динчева  от ИЗК „Марица“ – гр.Пловдив, научен отдел „Технологии в зеленчукопроизводството“ с основен предмет на дейност: усъвършенстване на системите за интегрирано и органично производство, осигуряващи устойчиво и конкурентно развитие на зеленчукопроизводството.

Основните теми, които ще бъдат представени на уебинара са:

 • Особености при отглеждане на нетрадиционни за страната зеленчукови култури:

- едногодишни – манголд, пащърнак и кейл;

- многогодишни – аспержи, артишок, ревен и девисил.

• Специфични изисквания на отделните култури към хранителни вещества – схеми на торене.

Цел на уебинара:

Разпространение на знания относно технологичните особености при отглеждане на различни нетрадиционни за страната зеленчукови култури – аспержи, артишок, манголд, кейл, ревен, пъщарнак и др. Запознаване на участниците със спецификата на всяка една култура и изисквания за торене.

Участието в уебинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Регистрацията може да направите от тук или като изпратите на e-mail: pkumanova@naas.government.bg следната информация: име и фамилия, e-mail адрес и  качеството, в което се регистрирате (земеделски стопанин, съветник, научен работник, студент, представител на неправителствена организация, друго), както и ако имате въпроси, които желаете предварително да зададете към лектора.

Уебинарът е отворен за всички желаещи да се включат - земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени организации и други заинтересовани лица в областта на земеделието.

Информация относно събитието - покана, програма и прессъобщение  може да видите тук.

 

 

Източник НССЗ