Период с условия за увеличаване на инфекциозния фон от гъбни болести по земеделските култури

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 01.07.2020      5656

В края на юни и началото на юли агрометеорологичните условя ще претърпят съществена промяна. През последните дни от юни в полските райони валежи не се прогнозират, което ще осигури възможност за провеждане на някои неотложни растителнозащитни пръскания. Задържалото се неустойчиво време през изтеклия период създаде условия за увеличение на инфекциозния фон от редица гъбни болести: струпясване, сачмянка и късно кафяво гниене по овошките; мани по лозата и зеленчуковите култури и др.. На много места в страната падналите значителни валежи възпрепятстваха прибирането на узрялата зърнена реколта. В част от преовлажнените пшенични посеви е започнало почерняване на класовете, което крие риск за влошаване качеството на зърното.

През следващия период развитието на пролетните култури ще протича с ускорени темпове, при температури около и над климатичните норми за началото на лятото и при наличие на добри и много добри влагозапаси в горните почвени слоеве. В по-голямата част от страната, с изключение на крайните северозападни (агростанция Бъзовец) и югозападни райони (агростанция Сандански) почвените влагозапаси в 50cm слой са с нива над 75-80% от ППВ. През периода при слънчогледа ще протича образуване на съцветие и фаза цъфтеж, предимно при посевите в южните райони. При ранните хибриди царевица ще се наблюдават фазите изметляване и цъфтеж на метлицата, а при по-късните хибриди - листообразуване. В края на юни и началото на юли царевичните посеви трябва да се обследват за наличие на един от най-важните вредители - царевичният стъблопробивач и при плътност над ПИВ (10броя яйчни купчинки на 100 растения) е необходимо третиране (срещу младите ларви преди вгризването им в стъблата).

В началото на юли отново се прогнозират валежи и влошаване на условията за провеждане на най-важното мероприятие - жътвата на пшеницата.

 

 

Източник НИМХ