Аграрният университет в Пловдив откри център за дистанционно обучение

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 16.11.2014      1167

Центърът ще обучава специалисти в 63 аграрни дисциплини.

Денят на народните будители беше отбелязан в Аграрния университет в Пловдив с откриването на Център за дистанционно обучение на студенти, изграден по проект „Въвеждане на електронни форми за дистанционно обучение“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Договор BG051O001-4.3.04-32.

Съвременните технологии налагат нуждата от изграждането на алтернативен начин на обучение, който дава възможност за дистанционнен достъп до аграрна информация, както отбеляза ректорът на аграрния университет проф. дн Димитър Греков на официалното откриване, състояло се на 27.10.2014. Чрез този модел на обучение се очаква и повишаване на броя студенти, записали се в аграрни специалности.

Ръководителят на проекта проф. д-р Нели Бенчева увери присъстващите, че са разработени учебни материали и ресурси по 63 дисциплини. Едни от най атрактивните бакалаварски специалности, които ще могат да се изучават дистанционно в Аграрен университет в Пловдив са: „Агрономство (Полевъдство)“ и „Аграрна икономика“ , както и магистърските курсове „Държавни и общински финанси“ и „Агробизнес“. Предстои и провеждането на пилотен модул по 4 икономически предмета в магистърския курс „Агробизнес”.