Ефективният обеззаразител за контрол на складови неприятели

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 26.05.2020      5193

Защо да допускаме заразяване на зърното, когато имаме възможността да третираме превантивно и да защитим продукцията си? В стремежа си да предлага иновативни решения, които изцяло отговарят на нуждите на съвременните земеделски стопани и им помагат да опазят продукцията си, UPL създаде продуктите от серията Тализма. Това са широкоспектърни инсектициди и биоциди за защита на зърното при съхранение, които могат да се използват както за превантивно третиране на продукцията веднага след прибиране от полето, така и за дезинсекция на празни складови помещения.

Тализма е модерен, високоефективен продукт за унищожаване и дългосрочно предпазване от неприятели в празни и пълни складови помещения чрез дезинсекция или директно третиране на зърното. Той унищожава веднага наличните неприятели (моментален ефект на пиретроида) и предпазва помещенията и зърното от 6 до 18 месеца след прилагане, благодарение на дългото последействие на синергиста. Високата и продължителна ефикасност на продукта се дължи на комбинацията между неговота активно вещество - циперметрин и синергиста пиперонил бутоксид. Тализма e широкоспектърен инсектицид и биоцид с отлично изчистващо заразата и дълго предпазно действие срещу всички складови вредители – гъгрици, брашнояди, зърнояди, молци, акари и много други.

Третирането с Тализма е сигурно и рентабилно решение за контрол на складовите неприятели в празните складове и при съхранение на зърното, което напълно оправдава очакванията на потребителите!

Тализма ЕК и Тализма УЛ от UPL са вашият сигурен избор срещу основните и вторични складови вредители. Третираното зърно с Тализма има карантинен срок от само 1 ден и лесно може да бъде търгувано или използвано за хранителни цели непосредствено след прилагане на продукта.

Ако търсите гъвкави решения за обеззаразяване на празни складове и за сигурна защита на вашето зърно по време на съхранение, доверете се на Тализма!

 

Предимства на Тализма ЕК и Тализма УЛ:

- Бързо действие без остатъчни количества и без неприятен мирис

- Подходящ за третиране на зърно при краткосрочно и дългосрочно съхранение

- Ниска доза на употреба – при Тализма ЕК 1-2 л от ПРЗ е достатъчен за обработка на 100 тона зърно

- Не са необходими специализирани екипи за приложение на Тализма. Всичко се извършва механизирано от един оператор.

 - Сигурност при съхранение на зърното както по време на постъпването му в силоза, така и при дългосрочно съхранение (напр. до 2 години в Държавен резерв)
- Широк спектър на действие срещу всички насекомни складови неприятели и акари:
гъгрици, брашнояди, зърнояди, молци и акари по зърното и сушените плодове

- Алтернатива на органофосфорните продукти и фумиганти. Като допълнителни предимства Тализма контролира още и зърнов бръмбар (Rhizopertha dominica) и няма неприятна миризма за оператора

- Не влияе върху хлебопекарните и пивоварните качества на обработената продукция

- Отлична предпазна и изтребваща ефикасност - жива зараза се ликвидира на 100% до три часа след третиране с Тализма

- Тализма е фумигантът с най- кратък карантинен период (24 часа), което го прави изключително подходящ и за третиране на зърно, предназначено за преработка, търговия или фуражната промишленост.

UPL предлага на всеки заинтересован земеделски производител гъвкава програма, включваща безвъзмездно осигуряване и монтаж на автоматизираното оборудване за приложение на Тализма УЛ за директно третиране на зърното при съхранение.

За допълнителна информация и препоръки, на Ваше разположение са регионалните представители на UPL:

  • Западна България – Христо Атанасов – 0889 916 264
  • Централна Северна България – Георги Борисов – 0887 688 199
  • Североизточна България – Мирослав Йорданов – 0883 777 475
  • Южна България – Запрян Димитров – 0888 860 301