В овощната градина през май

Автор(и):  проф. Мария Боровинова
Дата: 25.05.2020      5189

Средната месечна температура  през май за повечето райони в страната е в границите от 15 до 18 градуса. Много често през отделни години дневните температури достигат до 30 градуса. През май количеството на валежите се увеличава. Те са кратки, но интензивни.

През май овощните дървета са във фенофаза на интензивен растеж.

При ябълката обикновено се провеждат 2 пръскания, които са насочени срещу струпясването, брашнестата мана, ябълковия плодов червей, калифорнийската щитоносна въшка, листоминиращите молци, акарите и листните въшки. За борба срещу струпясването се използва един от следните фунгициди: Делан 700 ВДГ - 50 г/дка, Делан ПРО - 250 мл/дка, Децибел Макс ВГ - 30 г/дка, Дитан ДГ - 200 г/дка, Дитан М45 - 200 г/дка, Дифкор 250 ЕК - 15 мл/дка, Индар 5 ЕВ – 100 мл/дка, Карамат 2,5 ЕВ – 200мл/дка, Куимера ВГ – 20 г/дка, Луна Кеър ВГ – 300 г/дка, Пасуърд 25 ВГ – 50 г/дка, Полирам ДФ – 0,2%, Санкоцеб 80 ВП – 200 г/дка, Силит 544 СК – 125 мл/дка, Скаб 80 ВГ Капетан – 188 г/дка, Скор 250 ЕК – 15 – 20 мл/дка, Сугоби ВГ – 20 г/дка, Тиовит Джет 80 ВГ – 600 г/дка, Фабан – 120 мл/дка, Флинт Макс 75 ВГ – 0,02%, Фолпан 80 ВДГ – 0,15%, Фонтелис СК – 75 мл/дка, Хелиосуфр С – 150 – 500 мл/дка, Хорус 50 ВГ – 30 – 50 г/дка, Шавит Ф 72 ВДГ – 0,2%, Шардиф 25ЕК – 20мл/дка, Дифензон 25 ЕК – 20 мл/дка, Дишом 25 ЕК – 20мл/дка.

За борба срещу брашнестата мана се използва един от фунгицидите: Байфидан 250ЕК – 15 мл/дка, Белис – 80 г/дка, Козавет ДФ – 750 г/дка, Куимера ВГ – 20 г/дка, Кумулус ДФ – 600-900г/дка, Луна Кеър – 300 г/дка, Систан 20 ЕВ – 28-42 мл/дка, Систан Екозом ЕВ – 60-185 мл/дка, Скор 250 ЕК – 15-20 мл/дка, Солфо 80 ВГ – 750 г/дка, Тиовит Джет 80ВГ – 600 г/дка, Топаз 100 ЕК – 25-50 мл/дка, Топсин М 70 ВДГ – 0,12%, Флинт Макс 75 ВГ – 0,02%, Хелиосуфр С – 150-500 мл/дка, Шавит Ф 72 ВДГ – 0, 2%.

При сортове ябълки, които са чувствителни на струпясване и брашнеста мана, е препоръчително да се използват фунгициди, които са одобрени за борба срещу двете болести като: Куимера – 20 г/дка, Кумулус ДФ – 600-900 г/дка, Луна Кеър – 300 г/дка,  Скор 250ЕК – 15-20 мл/дка, Тиовит Джет 80 ВГ – 600 г/дка,  Флинт Макс 75 ВГ – 0,02%, Хелиосуфр С – 150-500 мл/дка, Шавит Ф 72 ВДГ – 0, 2%.

При високи температури да не се пръска със сяра-съдържащ фунгицид, който може да причини пригори при някои сортове.

През този период трябва да се направи зелена резитба за отсраняване на заразените от брашнеста мана леторасли.

За борба срещу ябълковия плодов червей към фунгицидния разтвор се добавя един от следните инсектициди: Авант 150 ЕК - 33,3 мл/дка, Афърм 095 С - 300 г/дка  плюс 0,02% прилепител Брейктру,  Афикар 100 ЕК -30 мл/дка, Афърм Oпти  - 200 г/дка, Волиам тарго 063 СК - 75 мл/дка, Делегат 250 ВГ- 30 г/дка, Децис 100 ЕК - 7,5-12,5 мл/дка,  Дека ЕК/Деша ЕК/Дена ЕК/Полеци/Десижън- 30 мл/дка, Дукат 25 ЕК – 30 мл/дка, Ефциметрин 10 ЕК/Цайпер 10 ЕК – 30 мл/дка, Имидан 50 ВГ – 150г/дка, Калипсо 480 СК – 20-25 мл/дка, Кораген 20 СК – 16-30 мл/дка, Метеор – 0,06%, Протеус О – ТЕК – 0,05-0,06%, Релдан 22 ДМ – 20 0мл/дка, Релдан 40 ЕК – 120 мл/дка, Синеис 480 СК – 30-43,7 мл/дка, Суми алфа 5 ЕК/Сумицидин 5 ЕК/Оазис 5 ЕК – 0,02%, Харпун – 100 мл/дка, Циклон 10 ЕК – 30 мл/дка. От посочените инсектициди  Аафърм 095 С - 300 г/дка  плюс 0,02% прилепител Брейктру,  Афикар 100 ЕК -30 мл/дка, Афърм Oпти  - 200 г/дка, Волиам Тарго 063 СК - 75 мл/дка, Делегат 250 ВГ- 30 г/дка,  Дукат 25 ЕК – 30 мл/дка, Ефциметрин 10 ЕК/Цайпер 10 ЕК – 30 мл/дка, Калипсо 480 СК – 20-25 мл/дка, Кораген 20 СК – 16-30 мл/дка, Синеис 480 СК – 30-43,7 мл/дка, Суми Алфа 5 ЕК/Сумицидин 5 ЕК/Оазис 5 ЕК – 0,02%, Циклон 10 ЕК – 30 мл/дка са ефикасни и срещу миниращите молци.

Срещу ябълковия плодов червей може да се използва и биоинсектицидите Купровирусин – 100 мл/дка,  Мадекс ТОП – 10 мл/дка и Мадекс ТВИН – 10 мл/дка, които се прилагат при масов летеж и по-точно преди излюпване на яйцата.

За борба срещу калифорнийската щитоносна въшка са регистрирани инсектицидите: Браи -28-50 мл/дка, 0,03%, Дека ЕК/Деша ЕК/Дена ЕК/Полеци/Десижън – 50-75 мл/дка, Дурсбан 4 ЕК – 150-187 мл/дка, Клоузър 120 СК – 40 мл/дка, Метеор - 90 мл/дка, Мулиган – 30-50 мл/дка, Проксимо – 28 - 70 мл/дка, Релдан 22 ДМ – 200-250 мл/дка, Харпун – 30 мл/дка.

При поява и висока плътност на червен овощен акар се пръска с един от акарицидите: Апачи ЕВ – 100 мл/дка, Бермектин – 60-96 мл/дка,  Валмек ЕК – 60-96 мл/дка, Вертимек 018 ЕК -  100 мл/дка, Волиам Тарго 063СК – 75 мл/дка, Данитрон 5 СК – 100-200 мл/дка, Зуум 11 СК – 25-50 мл/дка, Лаота - 60-96 мл/дка, Милбекнок – 25 г/дка,  Натуралис СК - 100-150 мл/дка, Неалта СК – 100 мл/дка, Нисоран 10 ВП – 75 г/дка.

При крушата през този период пръсканията са насочени срещу струпясването, листните петна /бели и кафяви/, обикновената крушова листна бълха, ябълковия, крушовия и източния плодови червеи. Срещу болестите се използва един от фунгицидите, които са изброени за борба срещу струпясването по ябълката. Срещу обикновената крушова листна бълха към фунгицидния разтвор се добавя един от следните инсектициди: Бермектин – 37,5 – 120 мл/дка, Вазтак нов 100 ЕК – 20 мл/дка, Валмек – 37,5 – 12 0 мл/дка, Дека ЕК/Деша ЕК/Дена ЕК/Полеци/Десижън – 75 мл/дка, Делегат 250 ВГ – 30 г/дка, Децис 100 ЕК – 12,25 мл/дка, Лаота – 37,5-120 мл/дка, Метеор – 90 мл/дка, Мовенто 100 СК – 0,12 0,15%, Натуралис -100-200 мл/дка, Синеис 480СК – 30-43,7 мл/дка, Суми Алфа/Сумицидин 5 ЕК/Оазис 5 ЕК – 0,03%, Харпун – 100 мл/дка.

За опазване на плодовете от червясване при крушата се използва един от изброените инсектициди за борба срещу ябълковия плодов червей. Дюлите се пръскат срещу кафявото гниене и плодовите червеи. За борба срещу кафявото гниене ефикасни фунгициди са: Каптан 80 ВП – 150-180 г/дка, Карамат 2,5 ЕВ – 200 мл/дка, Хорус 50 ВГ – 45-50 г/дка, а срещу плодовите червеи един от инсектицидите посочени за борба срещу ябълковия плодов червей.

През май в повечето овощарски райони /при благоприятни условия/масово се появяват  симптомите на огнения пригор по семковите овощни видове. Болестта нанася сериозни щети при круша, дюля и ябълка. За ограничаването им  се провежда резитба за отстраняване на заразените клони и леторасли /реже се 30-40 см под мястото на заразата/, след което раните се замазват с блажна боя, към която се добавят мед-съдържащи препарати -  Бордо Микс 20 ВП, бордолезов разтвор, Фунгуран ОН 50 ВП, Шампион ВП/Шамп 50 ВП/Макк 50 ВП. Инструментите за резитба се дезинфекцират след всеки отрез със спирт за горене или в  белина, разредена с вода в съотношение 1:10. Освен резитба за предпазване на дърветата от заразяване се провеждат и пръскания с: Бордолезов разтвор – 1%, Фунгуран ОН 50ВП  – 0,15% , Шампион ВП/Шамп 50 ВП/Макк 50 ВП.  – 0,15%, Косайд 2000 ВГ – 0,155-0,68 кг/дка, Серенада АКО СК – 400-800 мл/дка,  Растежният регулатор Регалис плюс също може да се използва, но не през първите 3 - 4 години от създаване на насаждението.  При благоприятни условия за развитие на болестта – чувствителни сортове, хладно и влажно време, както и наличието на зараза от миналата година профилактичните пръсканията се  провеждат в интервал от 5-7 дни.

Черешата и вишнята през този период се пръскат двукратно срещу цилиндроспориоза /бяла ръжда/, кафяво гниене и черешова муха. Ефикасни фунгициди срещу цилиндроспориозата са: Карамат 2,5 ЕВ – 300 мл/дка, Сигнум ВГ - 30 г/дка, Скор 250 ЕК – 30 мл/дка, Силит 40 СК – 150 мл/дка, Силит 544 СК – 125 мл/дка, Делан 700 ВДГ-0,05% и Флинт Макс 75 ВГ- 30 г/дка. От посочените фунгициди Карамат 2,5 ЕВ - 300 мл/дка и Сигнум ВГ – 65-70 г/дка  са ефикасни и срещу кафявото гниене. При първото  пръскане срещу цилиндроспориозата към фунгицидния разтвор при висока плътност на листогризещи гъсеници, костилкоплодова листна оса  и хоботници се  добавя Метеор 60-90 мл/дка. Обикновено пръскането срещу черешовата муха съвпада с второто пръскане срещу цилиндроспориозата. За борба срещу черешовата муха към фунгицидния разтвор  се  добавя един от разрешените за употреба срещу този вредител инсектициди: Децис 100 ЕК – 10-17,5 мл/дка, Имидан 50 ВГ – 150 г/дка, Калипсо 480 СК – 20 мл/дка, Карате Зеон 5 КС – 15 мл/дка, Натуралис – 100-200 мл/дка.

Само при къснозреещите черешови сортове и много висока плътност на черешовата муха се налага да се проведе  второ пръскане срещу нея. То се извършва 10 – 14 дни след първото.  Младите – неплододаващи черешови и вишневи дървета, се пръскат срещу листни въшки. Ефикасени инсектициди срещу тях  са: Децис 100ЕК – 12,25 мл/дка, Моспилан 20 СГ – 25 г/дка, Клоузър 120 СК – 20 мл/дка, Ламадекс екстра – 40-60 г/дка, Тепеки – 14 г/дка.

При чести превалявания през периода на зреене на плодовете и наличие на силна зараза от кафяво гниене се налага да се проведе едно или две пръскания срущу патогена. Ефикасни фунгициди  са: Индар 5 ЕВ -150 мл/дка, Карамат 2,5 ЕВ – 300 мл/дка, Луна Експирианс – 50 мл/дка, Пасуърд 25 ВГ – 50 г/дка, Сигнум ВГ – 30 г/дка, Хорус 50 ВГ – 40-50 г/дка.

Много важно е при последното пръскане срещу кафявото гниене да се спази карантинният срок.

През  май е необходимо да се вземат мерки и срещу напукването на плодовете на черешата, което е причина и за нападение от причинителите на гниене. Има данни от различни страни, където напукването е проблем, че пръскането с CaCL2 намалява процента на напуканите плодове. Обикновено се препоръчва през периода на зазряване на плодовете да се проведат три пръскания с 0,5% CaCL2 . 

Препоръчват се и листни торове, съдържащи калций –  Вуксал Калций – 500-600 мл/дка, внесени със 150 л работен разтвор. Провеждат се 3-4 третирания, като първото се прави около 8 седмици преди беритбата. Според фирмата, производител на Вуксал Калций, този листен тор е съвместим с обичайно използваните пестициди при черешата.

В редица европейски страни и САЩ срещу напукването се пръска и с:

RainGard - съдържа мастни киселини, растителни естери, емулгатори и вода. При пръскане той образува филм върху кожицата на плодовете, който е бариера за навлизането на дъждовна вода и по този начин предпазва от напукване. Препоръчват се  4 - 5 пръскания, като първото се прави при „избистряне” на плодовете или при оцветяването им в сламестожълт цвят, а останалите в интервал от 7-10 дни.Установено е, че този препарат намалява напукването с 50%;

SureSeal - кополимер на стеаринова киселина, целулоза и калции, който образува биофилм върху черешовите плодове и ги предпазва от напукване. Прероръчва се двукратно пръскане - 4 и 2 седмици преди беритбата.

При сливата през този период се провеждат пръскания срещу сачмянка, червени листни петна, ръжда, кафяво гниене, сливов плодов червей и обикновена сливова щитоносна въшка. Срещу сачмянката се използва  Каптан 80 ВП – 150-180 г/дка, Фунгуран ОН 50 ВП – 110 -300 г/дка, а срещу кафявото гниене един от фунгицидите: Дифкор 250 ЕК-  20 мл/дка, Индар 5 ЕВ – 150 мл/дка, Каптан 80 ВГ - 150-180 г/дка, Карамат 2,5 ЕВ – 300 мл/дка, Луна Експирианс – 50 мл/дка, Пасуърд 25 ВГ – 50 г/дка, Сигнум ВГ – 30 г/дка, Систан 20 ЕВ - 12,5 – 30 мл/дка,  Хорус 50 ВГ – 0,045%. Срещу ръждата и червените листни петна по сливата са одобрени Индар 5ЕВ – 150 мл/дка,  и Карамат 2,5ЕВ – 300 мл/дка.

Ефикасни инсектициди срещу сливовия плодов червей са: Делегат 250 ВГ – 100 -120 мл/дка, Децис 100 ЕК -7,5-17,5 мл/дка, Кораген 20 СК – 16-30 мл/дка, За борба срещу обикновената сливова щитоносна въшка се препоръчват: Мовенто 100 СК – 0,075-0,1%, Проксимо – 28-7 мл/дка,

При прасковата пръсканията са насочени срещу брашнеста мана, сачмянка, кафяво гниене, анарзия, източен плодов червей и листни въшки. Срещу брашнестата мана се използва един от фунгицидите: Дифкор 250 ЕК – 20 мл/дка, Ембрелиа – 150 мл/дка, Индар 5 ЕВ – 150 мл/дка, Карамат 2,5 ЕВ – 300 мл/дка, Козавет ДФ – 150 г/дка, Кумулус ДФ – 750 г/дка, Луна Експирианс – 50 мл/дка, Миклофил – 32-60 мл/дка, Пасуърд 25 ВГ – 50 г/дка, Ритуал –32-60 мл/дка, Серкадис -15мл/дка, Сигнум ВГ – 30 г/дка, Систан 20ЕВ – 15-36 мл/дка, Систан екозом ЕВ – 65-200 мл/дка, Скор 250 ЕК – 20-30 мл/дка, Солфо 80 ВГ – 750 г/дка, Сулгран -500 г/дка, Сяра ВГ – 600 г/дка, Тиовит Джет 80ВГ – 600 г/дка, Топаз 100 ЕК – 50 мл/дка, Флосул СК – 500 мл/дка, Фонтелис СК – 120 мл/дка, Хелиосуфър С – 125-500 мл/дка, Херкулес 125 СК – 15-25 мл/дка. От изброените фунгициди Индар 5ЕВ – 150 мл/дка, Карамат 2,5 ЕВ – 300 мл/дка, Луна Експирианс – 50 мл/дка, Пасуърд 25 ВГ – 50г/дка, Сигнум ВГ – 45 г/дка, Систан 20 ЕВ – 15-36 мл/дка, Систан Екозом ЕВ – 65-200 мл/дка, Скор 250 ЕК – 20-30 мл/дка,  Фонтелис СК – 120 мл/дка са ефикасни и срещу кафявото гниене и се използват за едновременна борба срещу двете болести.

Срещу източният плодов червей и анарзията се използва един от инсектицидите: Авант 150 ЕК – 33,3 мл/дка, Афърм Опти – 200-225 г/дка, Волиам Тарго 063 СК – 75 мл/дка, Делегат 250 ВГ – 30 г/дка, Имидан 50 ВГ – 150 г/дка, Кораген 20 СК – 16-30 мл/дка, Ламадекс Екстра - 70 г/дка, Метеор -90 мл/дка, Суми Алфа 5 ЕК- 0,02%.

При висока плътност на листни въшки се пръска с: Абанто – 60 мл/дка, Аскот ВГ - 40-80 г/дка, Дека ЕК/Деша ЕК/Дена ЕК/Полеци/Десижън – 30-50 мл/дка, Децис 100 ЕК – 8,75-12,25 мл/дка, Естрела ВГ/Ламша ВГ/Адалам ВГ/Индулам ВГ – 40-80 г/дка, Калипсо 480 СК – 20 мл/дка, Ламадекс Eкстра - 40-60 г/дка, Мовенто 100 СК – 0,075-0,1%, Моспилан 20 СГ – 25 г/дка, Натюр Брейкър – 75 мл/дка, Протеус О-ТЕК - 0,05% -  0,06%, Тепеки – 14 г/дка.

Кайсиевите насаждения се пръскат срещу кафяво гниене, гномония, анарзия и източен плодов червей. Срещу кафявото гниене се използва един от фунгицидите: Делан 700 ВДГ – 0,05%, Дифкор 250 ЕК – 20 мл/дка, Ембрелиа -150 мл/дка, Индар 5 ЕВ -150 мл/дка, Карамат 2,5 ЕВ – 300 мл/дка, Луна Експирианс – 50 мл/дка, Пасуърд 25 ВГ – 50 г/дка, Сигнум ВГ – 30 г/дка, Систан 20 ЕВ – 12,5-30 мл/дка, Хорус 50 ВГ – 40-50 г/дка. От посочените фунгициди Делан 700 ВДГ – 0,05%, Карамат 2,5 ЕВ – 300 мл/дка,  и  Сигнум ВГ – 30 г/дка са ефикасни и срещу гномонията. Срещу анарзията и източния плодов червей се използва един от инсектицидите, посочени при прасковата.

При малината пръсканията са насочени срещу дидимела, антракноза, засъхване основите на летораслите /лептосфериоза/, сиво гниене, малинов агрилус, малиново комарче, малинова галица и малинов бръмбар. Срещу дидимела, антракноза, засъхване основите на летораслите /лептосфериоза/ се използва един от фунгицидите: Сигнум ВГ -100 г/дка или  Фунгуран ОН 50 ВП – 200-300 г/дка. Ефикасни фунгициди срещу сивото гниене са: Серенада АСО СК – 400-800 мл/дка, Сигнум ВГ- 150 г/дка, Суич 62,5 ВГ – 100 г/дка.

Срещу малинов агрилус, малиново комарче, малинова галица и малинов бръмбар няма инсектицид, който да е включен в списъка на разрешените за употреба продукти за растителна защита. Инсектицидите Карате Зеон 5 КС – 0,02%, Вазтак нов 100 ЕК – 0,015% и Децис 2,5 ЕК – 0,04% са ефикасни срещу посочените неприятели. Препоръчва се Карате Зеон 5 КС – 0,02% да се използват при първото, а останалите два при второто пръскане. При поява на акари се препоръчва Аполо 50 СК - 30-40 мл/дка или Нимазал TS в концентрация 0,3-05%.Този биопрепарат засяга  листните въшки и цикадите. Срещу листните въшки е одобрен и Ламадекс Екстра – 28-60 г/дка.

Ягодовите насаждения през май се пръскат срещу сиво гниене, брашнеста мана, ягодово хоботниче, ягодово стъблохоботниче. Срещу сивото гниене се използва един от фунгицидите: Геокс ВГ – 50 г/дка, Суич 62,5 ВГ – 100 г/дка, Сигнум ВГ – 75 г/дка, Каптан 80 ВГ -  150 г/дка,  Пролектус 50 ВГ – 120 г/дка, Луна Сенсейшън – 60-80 мл/дка, Серенада АСО СК – 400-800 мл/дка, Фонтелис СК – 90 мл/дка. За опазване на ягодата от брашнеста мана се пръска с един от одобрените фунгициди: Дагонис – 60 мл/дка, Зоксис 250 СК – 80-100 мл/дка, Козавет ДФ – 500 г/дка, Кумулус ДФ – 500 г/дка, Нориос 250 СК – 80-100 мл/дка, Систан Екозом ЕВ – 55-130 мл/дка, Скор 250 СК – 50 мл/дка, Сулгран – 500 г/дка, Сяра ВГ – 500 г/дка, Топаз 100 ЕК – 50 мл/дка, Флосул – 750 мл/дка, Хелиосуфр С – 150-600 г/дка, Херкулес 125 СК – 50 мл/дка, Цидели Топ - 100 мл/дка,  Шавит Ф 72 ВДГ – 0,2%, Тиовит Джет 80 ВГ – 500 г/дка. От изброените фунгициди Цидели Топ е ефикасен и срещу белите листни петна и антракнозата.

Срещу хоботничетата се използва  Калипсо 480 СК – 25 мл/дка. Този инсектицид е ефикасен и срещу листните въшки. Срещу тези неприятели са одобрени и инсектицидите; Гриал – 50 мл/дка, Инфис – 50 мл/дка, Ламадекс Екстра – 28-60 г/дка, Ойкос ЕК – 100 – 150 мл/дка.

При поява на акари се пръска с един от акарицидите; Натуралис – 70-100 мл/дка, Акрамайт 480 СК – 20-25 г/дка, Аполо 50 СК – 30 - 40 мл/дка, Зуум 11СК – 40-50 мл/дка, Милбекнок – 100 – 150 мл/дка, Нисоран 10 ВП – 50-75 г/дка, Тиовит Джет 80 ВГ 500 г/дка.

Внимание!

За ефикасна растителна защита е необходимо:

  • пръсканията да се провеждат по сигнали на Регионалните служби по безопасност на храните и съвети на агрономи по растителна защита;
  • да се използват само пестициди, които са разрешени за употреба, а пръскания  да се повеждат само при плътност на неприятелите над възприетите прагове на икономическа вредност , а те са за:

Ябълков плодов червей – 0,8 – 1% пресни вгризвания;

Източен плодов червей – 1,5% повредени плодове;

Сливов плодов червей – 1 – 1,5% пресни вгизвания;

Анарзия – 3% повредени летораста;

Черешова муха – 10 мухи/уловка;

Листни въшки – 10 – 15% нападнати леторасти;

Обикновена сливова щитоносна въшка – 5-7 броя на лист;

Миниращи молци – 1-2 пресни мини на лист;

Овощни акари – 3-4 броя на лист;

Крушови бълхи – 4-6% леторасти с колонии;

Ягодово хоботниче и ягодово стъблохоботниче – 15% нападнати растения.

При биологично производство не се разрешава употреба на синтетични  пестициди. За борба срещу гъбните болести се използват мед-съдържащи и сяра-съдържащи фунгициди. За контрол на неприятелите са одобрени биоинсектицидите:

Карповирусин срещу ябълков плодов червей и източен плодов червей,

Крисант ЕК срещу прасковена листна вашка.

Мадекс твин и Мадекс топ срещу ябълков плодов червей и източен плодов червей.

Натуралис срещу белокрилка и паяжинообразуващ акар по ягода, черешова муха, обикновена крушова листна бълха, червен овощен акар,

Ним азал Т/С срещу миниращи молци по ябълката.

Ойкос  срещу листни въшки, цикади и листоминиращи молци по ябълката.

Пиретро натура  срещу прасковена листна въшка.

Рапакс срещу източен плодов червей, анарзия и листозавивачки по семковите.

Синеис срещу ябълков плодов червей, ябълков пъстър миниращ молец, анарзия и крушова листна бълха.

Одобрени са и феромони /атрактанти/:

Гинко за ябълков плодов червей

Изомейт OFM TT за източен плодов чевей

Изомейт С за ябълков плодов червей

Изомейт СРЛ за ябълков плодов червей и листозавивачки.

За черешовата муха е одобрена визуалната уловка Фаркон АМ.