Огнен пригор по крушата

Автор(и):  докторант Дияна Александрова
Дата: 13.05.2020      6860

Огненият пригор е бактериално заболяване, което се среща посевместно в страната. Патогенът напада и се развива главно при видове от сем. Rosaceae, а сред най-чувствителните гостоприемници на бактерията е крушата. Заболяването може да се развие по всички части от дърветата, като унищожава цветове, леторасли и скелетни клони. Заразата може да достигне до стъбло и да се развие и по подложката. В години с благоприятни условия за развитие на бактерията, които обикновенно съвпадат с цъфтежа при крушата, патогенът нанася значителни повреди в овощните градини, което рефлектира върху добива и качеството на продукцията.

Симптоми: Първите симптоми се наблюдават по време на цъфтежа, която е и най-критичната фенофаза от развитието на дърветата. По нападнатите цветовете се появяват некротични участъци, които нарастват и обхващат целия цвят. Некрозата прогресира и продължава да се развива по цветните дръжки, като преминава по  листата и носещия леторасъл. При крушата листата и цветовете придобиват тъмнокафяв до черен цвят. При инфектираните по-чувствителни сортове се наблюдава и по-бързо развитие на патогена, който достига до скелетните клони на дърветата. Язвени повреди могат да се видят при преминаването на заразяването от скелетни клони към стъблото или при инфеция в следствие от механични повреди.

Характерни особености на болестта са: върховете на младите леторасли придобиват формата на „овчарска гега”, листата върху поразените летосрасли не опадат и след есенния листопад, което придава опожарен вид на дърветата.

Причинител

Фитопатогенната бактерия Erwinia amylovora е перитрихна, строго аеробна, грамотрицателна. Тя презимува в раковините, образувани по клонките, клоните и стволовете на дърветата. През пролетта върху раковините се наблюдва бактериален ексудат, който се разнася от дъждовете, насекомите и при резитба чрез инструментите. Попаднала върху растителните орган, бактерия навлиза в тях през естествени отвори на листата и цветовете (устицата, лентицелите, нектарниците). Тя може да навлезе и чрез рани, причинени от насекоми, градушка, също така и през механични повреди по време на обработване на градините и резитби.

Борба

Създаване на  овощни градини само със здрав посадъчен материал. Препоръчва се резитба на заразените части от предходния сезон. Обезаразяване на инструментите при фитосанитарни резитби. Изкореняване на силно нападнатите дървета в овощните градини. Препоръчват се профилактични третирания от 4 до 8, които се извършват в периоди, когато условията за развитие на болестта (температура и влага) са благоприятни. Особено важни са предпазните третирания по време на цъфтежа и след градушка, когато бактерията най-лесно прониква в растителните тъкани. Одобрените препарати за растителна защита са: Бордо Микс 20 ВП (0,375-0,5гр/дка); Витра 50 ВП (150гр/дка); Купрохай 50 ВП (150гр/дка); Косайд 2000 (0,155 – 0,680 г/дка); Регалис Плюс (150гр/дка).