Златката може да нанесе сериозни повреди по плодовете на черешата

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 04.05.2020      2481

ЗлаткатаCetonia aurata L. е разпространена в цялата страна. Тя вреди по овощните дървета като предпочита череша и круша. Среща се също и по лозата, розата и шипката. Намерена е да вреди още по царевицата и зелето. Най - често се среща по цветовете на шипката и розата. Хранят се още с цветните части на лайката, колендрото и равнеца.

През последните години златката се наблюдава в някои черешови насаждения и дворни места в Кюстендилския район. По - висока е плътността в заплевелели и обрасли шипкови храсти, черешови градини. На отделни дървета са отчетени до 80 – 100 броя бръмбари.

Възрастното насекомо е сравнително едър бръмбар. Дължината на тялото е до 2 см. Преднегръдът и елитрите са интензивно зелени с златист метален блясък. Коремната страна е с медночервен цвят. На елитрите има бели  напречни ивици.

Златката има едно поколение годишно. Зимуват бръмбарите в почвата. Напролет те се явяват повреме на цъфтежа на овощните дървета. Бръмбарите са активни и летят около обедните часове, когато е най – топло. Те изгризват тиченките и плодника на цветовете, повреждат листата и плодовеке.

По нападнатите черешови плодове изгризват дълбоки рани, а в повечето случай ги унищожават напълно. Отчете ни са 80 % повредени плодове в дърво.

Повреди

Оплодените женски снасят яйцата си в гнилата дървесина и почвата, богата с гнила дървесина. Ларвите се развиват в тази гниеща среда и какавидират същата година.

Химичната борба срещу златката трябва да се провежда срещу възрастното, което нанася основната повреда. Досега не са изпитвани инсектициди срещу този неприятел поради това, че той не се срещаше често. Борбата се затруднява и от факта, че пръскането трябва да се провежда в момента на зазряването на плодовете и трябва да се спазват карантините срокове.

Борба

Златката е от семейство Листороги бръмбари, към които спада и мъхнатия бръмбар. Препоръчваме да се използват инсектициди с кратък карантинен срок, които са одобрени срещу мъхнатия бръмбар: вазтак нов 100 ЕК – 10 мл / дка. Също така може да се използват светло сини или бели уловки с атрактант. За да се намалят пораженията от златката е необходима също добра агротехника – редовна обработка, наторяване, събиране, изнасяне и унищожаване на плевелната растителност, шипкови храсти и гниещите растителни остатъци, където се развиват ларвите на неприятеля.