Слани и валежи без стопанско значение в края на април

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 30.04.2020      6555

В края на април развититето на земеделските култури протичаше при средноденонощни температури близки до и над климатичната норма. На много места в страната (Видин, Кнежа, Добрич, Шумен, Кюстендил, Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Шумен, Кърджали, Елхово)бяха регистрирани отрицателни минимални температури и се образуваха слани.

Топлинните условия в края на месеца се определят от средноденонощни температури близки до нормата и осигуряват нормални темпове на развитие на земеделските култури. Отрицателни минимални температури и опасност от образуване на слани и повреди по овощните видове са възможни. Валежи със стопанско значение за полските райони от страната не се прогнозират. В крайните североизточни части това ще доведе до задълбочаване на дефицита на почвена влажност. При пшеничните посеви ще се наблюдава масово фаза вретенене, а при рапицата ще протичат фенофазите бутонизация и цъфтеж. При пролетните култури (царевица и слънчоглед), според сеитбените дати ще настъпват фазите поникване и листообразуване. При овощните видове ще продължават цъфтеж и разлистване.

През по-голямата част от периода се прогнозират подходящи условия за извършване на пролетните сеитби и за провеждане на почвообработки. При костилковите овощни видове, намиращи се във фаза цъфтеж се извършват пръскания срещу кафяво гниене. Третиранията трябва да се извършват в часовете, когато не се осъществява летежа на пчелите. Превалявания и възпрепятстване на агротехническите мероприятия и растителнозащитните дейности са възможни в края на периода в западните райони от страната.

 

Източник НИМХ