Българската агенция по безопасност на храните подписа Декларация за сътрудничество с немския федерален институт за оценка на риска

Автор(и):  БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните
Дата: 21.12.2014      1080

Двете институции ще създадат механозми за обмен на информация и сътрудничество под формата на общи програми и обучения

По лична покана на проф. Моллов, изпълнителен директор на Българската агенция по безопаснот на храните, на посещение са проф. Андреас Хензел, председател на Федералния институт за оценка на риска на Федерална република германия и неговият заместник-проф. Райнер Витовски. След запознаването на гостите с дейността и структурата на БАБХ, беше подписана Декларация за сътрудничество между двете институции.

Един от проектите, по който ще работят съвместно двете институции, предвижда Федералният институт за оценка на риска да анализира състоянието на лабораторните структури към БАБХ и да даде препоръки за тяхното преструктуриране и модернизиране.

Очакванията на страните е участието в тази мрежа да повиши професионалната квалификация на експертите и да разшири възможностите за научно-изследователски проучвания.

Източник: БАБХ