Окончателните резултати от зърнената реколта 2014 г. са вече официално обявени от МЗХ

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 16.12.2014      961

Производството на пшеница възлиза на 4 870 хил. тона

Според оперативните данни на Министерство на земеделието и храните производството на пшеница от реколта 2014 г. възлиза на 4 870 хил. тона, при реколтирани 11 545 хил. дка ( 98,9% от засетите площи) и среден добив за страната 422 кг. от декар.

По данни на НСЗ въз основа на извършеното окачествяване на пшеница от реколта `2014 общо за страната, пшеничното зърно се разпределя по групи, както следва:

І-ва група – 2,48%;

ІІ–ра група – 11,45%;

ІІ–ра Б група – 44,41%;

ІІІ–та група – 41,52%.

Към трета група попада определено количество пшеница със сравнително добри хлебопекарни показатели, която е напълно пригодна за производство на хляб и хлебни изделия. Това количество съставлява 22,21% от групата и може да се обособи като ІІІ+ група.

Средните стойности на основните показатели, които определят качествената характеристика на зърното от реколта `2014 са:

  • съдържание на влага: 12,7% ± 0,8%; 
  • хектолитрова маса: 75,9 ± 2,8 кг/хл; 
  • добив на мокър глутен: 24,5% ± 3,6%; 
  • отпускане на глутена: 8,3 ± 2,6 мм; 
  • число на хлебопекарна сила: 53,2 усл. ед. ± 7,6 усл. ед.; 
  • съдържание на протеин: 12,3% с.в. ± 1,3% с.в.; 
  • число на падане: 290,5 секунди ± 68,7 секунди.

По данни на „Системата за агропазарна информация” ЕООД (САПИ), пазарната 2014/15 година стартира при средна изкупна цена на хлебната пшеница от 296 лв./тон за м. юли 2014 г., с около 12% по-ниска на месечна база. През м. август се отчита допълнително леко понижение на цените, последвано от известно възстановяване през м. септември 2014 г. Средната изкупна цена на хлебната пшеница за първите три месеца на настоящата маркетингова година е 290 лв./тон –с 2% по-висока спрямо същия период на предходната година.

По данни на Информационната система за земеделските пазари към Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO - AMIS) от м. октомври 2014 г., световното производство на пшеница през маркетинговата 2014/15 година се очаква да достигне рекордните 719 млн. тона, с 2 млн. тона повече на годишна база, в резултат на увеличение на продукцията в основните производители.

Ситуационно-перспективен анализ на пшеница и ечемик*

* Източник МЗХ