Значително повишаване на температурите в началото на април

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 07.04.2020      8738

След необичайните зимни прояви на времето в края на март и началото на април, причинили допълнителни повреди по напредналите в развитието си овощни култури, през следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще претърпят съществена промяна.

През първите дни от периода се прогнозира повишение на температурите. В полските райони средноденонощните им стойности ще достигнат и надвишат биологичния минимум, необходим за  вегетацията на зимните житни култури и рапицата.

Нормализиране на температурните условия и активизиране на вегетационните процеси при есенните посеви и засетите пролетни култури се прогнозира в края на периода. В края на първото десетдневие на април  при пшеницата и ечемика ще се наблюдават фазите: братене, преход към вретенене и фаза вретенене предимно при посевите в част от Дунавската равнина и в източните райони на страната (агростанциите: Новачене, Силистра,  Царев брод, Разград, Д.Чифлик, Карнобат). При зимната рапица ще се наблюдава начало на фаза бутонизация.

До края на първото десетдневие на април на много места в полските райони високото съдържание на влага в горните почвени слоеве, следствие от падналите значителни валежи в началото на пролетта, ще възпрепятства провеждането на предсеитбените обработки и сеитбата на средноранните пролетни култури. Поради тази причина се очакват закъснения при сеитбата на слънчогледа. До средата на първото десетдневие на април е агротехническият срок за сеитбата на слънчогледа в Дунавската равнина, а до края на десетдневието – в Североизточна България, в крайморските райони и високите полета на Югозападна България.

Подходящи условия за провеждане растителнозащитните пръскания при овощните култури, незасегнати от пролетните слани, ще има през втората половина от периода.

 

 

Източник НИМХ