Corteva

Излезе от печат брой 3/2020 на списание „Растителна защита”

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 06.04.2020      19005

Вижте кои са актуалните теми в този брой.

Третият брой на списание „Растителна защита” през 2020 г. е посветен на картофите, които са една от най-разпространените земеделски култури в света. Познати са 1500 – 2000 различни сортове, които варират по цвят, размери и съдържание на хранителни вещества. Широкото приложение на картофите като храна, фураж и суровина за промишлеността обуславя важното им стопанско значение.

За разлика от нарастването на световното производство на картофи у нас през последните 10 години отглеждането на тази земеделска култура е намаляло 4 пъти, а реколтираните площти – 3 пъти. В България картофопроизводството е основен поминък на значителна част от населението в полупланинските и планинските райони на страната, но добивите са сред най-ниските в Европа. Причините за това са няколко – несъответствие между биологичните изисквания на културата и почвено-климатичните условия в преобладаващата част на площите, неспазване на основни елементи в технологията на отглеждане, използване на нискокачествен посадъчен материал и не на последно място – висок инфекциозен фон от вируси в страната.

В броя ще научите кои са оновните акценти при картофопрпозводството, как да изберете подходящ район и почва,  особености на засаждане, торене, борба с плевелите, агротехнически мероприятияна какъв сорт да се спрете и как картофите влизат в системата на различни сеитбообръщения.

Една от сериозните заплахи с за отглеждането на картофи са вирусните и гъбните болести. Проф. д-р Стойка Машева ще ви запознае подробно с болестите по картофите през вегетацията, болестите при съхранение на клубените, борбата с тях и правилното обеззаразяване на посадъчния материал.

Антракнозата по картофите е изключително опасно заболяване, защото трудно се диагостницира и липсват ефикасни средства за растителна защита. Водещо в борбата с антракнозата са превантивните мерки. Какви са те ще разберете от материала на Института по физиология на растенията и генетика.

Разбира се не на последно място се нареждат и неприятелите по картофите, които често компроментират реколтата, защото могат да нападат всички части на растението – надземна маса, корени и клубни. Някои от тях са частно специлизирани към културата, а други вредят и по други видове растения. В броя ще ви запознаем с различните неприятели по картофите и успешния им контрол.

В специалната ни приложение към списанието Институтът по овощарство в Пловдив е подготвил за вас пълна кошница с кайсии. Всичко за кайсите –от специфичните им биологични особености, през видовете сортове разпространени в България, до болестите и неприятелите по този красив и полезен плод, синтезирано, кратко и ясно можете да прочетете в брой 3/2020 на списание „Растителна защита”.

Приятно четене!

Етo с какво още ще ви запознаем в настоящия брой:

 

Темата

С. Машева – Картофите –  важна храна за хората, проблеми при производството им

В. Благоева – Основни акценти при картофопроизводството 

С. Машева – Вирусните и гъбните болести са сериочна заплаха

Р. Родева, З. Стоянова  – Антракноза по картофите

В. Янкова и др.  – Неприятелите могат да компроментират реколтата

Овощна градина – Кайсия

В. Божкова и др. – Пълна кошница с кайсии

Д. Александрова – Болести

Д. Стефанова – Неприятели

Неприятели

А. Харизанов, А. харизанова – Физиологичен покой при насекомите

Карантина

Б. Катинова –Неприятели от Северна Америка и Азия заплашват горите на Европа

Светофар

М. Боровинова – В овощната градина през април

С. Машева и др. – В зеленчуковата градина през април

Събития

Е. Иванов – Кортева: Сигурни решения в несигурна среда!

***  – Агротайм – Исперих: Амбицирани сме да предлагаме най-добрите продукти

 

Списание Растителна защита & семена и торове няма отношение към поднесената информация в публикуваните реклами и ПР материали. Отговорността за съдържанието им е изцяло на рекламодателите. За информацията в авторските материали носят отговорност авторите на публикациите.