Кортева: Сигурни решения в несигурна среда!

Автор(и):  Емил Иванов
Дата: 29.03.2020      12909

Иван Дражев, маркетинг мениджър на Кортева Балкани, продуктов мениджър на Кортева България, представи иноватвния продуктов портфейл на фирмата за сезон 2020, както и някои стратегически цели на корпоративния инженеринг за повишаване интензитета и устойчивостта на земеделското производство

Разговор на Емил Иванов

Фактът, че Кортева е победител в конкурса за иновации на Международната изложба АГРА 2020 с новите си царевични и слънчогледови хибриди, селекция на Пионер, не е изненада за земеделците от страната. От професионална гледна точка интересен е въпросът за профила, характеристиката и качествата на тази генетика от най-висок клас.

Всяка година Пионер внедрява по 4-5 нови хибрида, както при царевицата, така и при слънчогледа. За да внедрим един нов хибрид, той трябва да отговаря на няколко задължителни условия. Първото и най-важно условие е новата генетика да превъзхожда като добивен потенциал досега внедрените аналогични хибриди с минимум 3% по-висок добив получен при 3-годишно изпитване в нашата страна. Давам веднага пример – при царевицата новият хибрид Р0217 даде по-висок добив средно с 7%-9% от внедрения хибрид Р0216, а при слънчогледа новият P64LE136 даде по-висок добив средно с 4%-7% от внедрения хибрид P64LE25. Второто условие е новите хибриди да са с подобрен фитосанитарен статус. И тук веднага давам примери -  при слънчогледа новият P64ВВ400 е с по-високо ниво на толерантност към основните болести спрямо внедрения хибрид P64ВВ01. Третото условие е новите хибриди да са с повишена устойчивост на пречупване, по-малко танцуване“ на растенията. И отново пример при слънчогледа – новите хибриди P64LE136 и P64LE137 са с по-ниско и здраво стъбло. Четвъртото условие е новите хибриди да са с по-високо ниво на толерантност към неблагоприятни климатични фактори. Тук пример ще дам с царевицата – новите  AQUAmax хибриди вече могат да се опрашват и оплождат при +37-38 градуса за разлика от „старите  AQUAmax хибриди“, които се опрашваха и оплождаха до +36-37 градуса. Един градус е малко, но е и много при тези неблагоприятни, сухи и стресови условия. Новата ни генетика, която внедряваме през 2020 година посреща тези четири главни изисквания, а също така и някои други (например нови родителски линии). В допълнение към това бих искал да кажа, че нашата фирма има най-голямата банка с резултати от над 120 опита при всяка от двете култури всяка година от цялата страна. Мисля че, наградата ни е съвсем заслужена, и като доказателство ще отбележа че фирма Пионер е пазарен лидер при царевицата и слънчогледа от дълги години, и това не е случайно, а е плод на изключителната селекция, която внедряваме в практиката.   

 

ЕС затегна в голяма степен регулаторния режим по отношение на екологичния профил на препаратите за растителна защита. Какъв е отговорът на Кортева по адрес "зелените" амбиции и политики на Брюксел в този ключов интензивен фактор в земеделието?

В растителната защита ще има доста промени, т.е. много активни вещества ще бъдат извадени от употреба по определени причини, на други активни вещества ще се намалят дозите на приложение, и т.н. Това с най-голяма сила ще важи при фунгицидите (пример – пропиконазол, хлороталонил, тирам и др.) и инсектицидите (тиаметоксам, хлопирифос-етил/метил, и др.), и в по-малка степен при хербицидите.

Фирма Corteva Agriscience като R&D компания работи интензивно по внедряването на нови ПРЗ. В тази връзка ще дам няколко примера с нови активни вещества. Внедряваме ново хербицидно активно вещество АРИЛЕКС/ARILEX за контрол на широколистни плевели през вегетация при пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, рапица и слънчоглед. АРИЛЕКС ще решава контрола с някои плевели, за които до момента нямаше решение. Разбира се, АРИЛЕКС ще се комбинира с вече внедрени активни вещества за да се подсили действието срещу плевелите. Внедряваме ново фунгицидно активно вещество ИНАТРЕК/INATREQ за контрол на най-важните болести при житните култури. ИНАТРЕК е ново активно вещество от абсолютно нова химическа група – Pycolinamidies, с абсолютно различен механизъм на действие от досега масово използваните в практиката фунгициди (триазоли, стробилурини, морфолини, карбоксамиди = SDHI). Внедряваме ново фунгицидно активно вещество ЗОРВЕК/ZORVEC за контрол на обикновените мани по лозя, картофи и зеленчуци, а също така и за третиране на семена на слънчоглед за контрол на маната, включително и на най-новите вирулентни раси. Разбира се, работим и по внедряване на нови допълнителни употреби на вече внедрени в практиката наши препарати – за пример – очакваме допълнителна регистрация при царевица на хербицид разрешен при житни, очакваме допълнителна регистрация при царевица срещу царевичен стъблопробивач на инсектицид разрешен при лозя. Накрая бих искал да информирам земеделската аудитория, че Corteva предлага от няколко години инсектицида СИНЕИС 480 СК, който е регистриран като биологичен инсектицид (в контекста на зелените политики) при голям брой култури срещу голям брой неприятели.    

 

Каква е актуалната растителна защита с бранда Кортева през април. По-точно: кои са сигурните решения на структуроопределящата компания в несигурната климатична и фитосанитарна среда?

За растителнозащитната кампания през април фирма Corteva предлага следните решения за следните проблеми при основните полски земеделски култури.

При зимни-житни култури – за контрол на широколистни плевели ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО – доказана ефективна класика в „жанра“. Ако позволите да използам спортна терминология – ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО винаги печели дерби мачовете с най-вредоносните широколистни плевели в житните култури от както е внедрен в практиката.

Другото решение е СТАРАНЕ ГОЛД за контрол на плевелите в напреднала фаза, а също така за контрол на повитица. За контрол на болести предлагаме фунгицида АЛЕГРО СК, с допълнителен растежно-стимулаторен зелен ефект (от линията Agcelence на фирма BASF).

При слънчоглед – за вегетационен контрол на широколистни плевели ЕКСПРЕС 50 СХ (търговска марка на фирма ФМС) – единственият регистриран хербицид при Express толерантни хибриди слънчоглед. От 2020 година вече предлагаме селективния вегетационен противожитен хербицид ШАДОУ ЕК (търговска марка на фирма UPL OpenAG), който освен при слънчоглед може да се прилага при още 13 широколистни култури.

При царевица – при тази култура разполагаме с всякакви решения за всякакви плевелни заплевелявания. За контрол на широколистни плевели през вегетацията предлагаме три доказани решения – МУСТАНГ СК (вкл. перфектен контрол на самосевки от технологична рапица и слънчоглед), СТАРАНЕ ГОЛД (вкл. перфектен контрол на повитица, къпина и полски хвощ) и КАБАДЕКС ЕКСТРА (едновременно с почвено и вегетационно действие и „избелващ ефект“ = побеляване на плевелите).

За контрол на житни и някои широколистни плевели през вегетация предлагаме – ВИКТУС ОД (качествено подобрена формулация – маслена дисперсия и гъвкава доза на приложение от 100 до 150 мл/дка според фазата на развитие на плевелите). За контрол едновременно на житни широколистни плевели през вегетация предлагаме две доказани решения – АРИГО ВГ + прилепител ТРЕНД (за пълен контрол на плевелите от 2-ри до 8-ми лист на царевицата) и ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС + прилепител ТРЕНД (за пълен контрол на плевелите от 2-ри до 6-ти лист на царевицата).

За смесено заплевеляване предлагаме два пакета -  ВИКТУС ОД + КАБАДЕКС ЕКСТРА и ВИКТУС ОД + МУСТАНГ СК на изключително конкурентни цени на дка. Допълнително практическо предимство на пакетите е, че продуктите може да се прилагат едновременно или разделно според поникването на плевелите.