АГРА 2020 – от почвата до трапезата

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 18.02.2020      10683

От 19 до 23 февруари 2020 г. ще бъдат демонстрирани нови комплексни решения за селското стопанство на Международната селскостопанска изложба „Агра 2020“, която се провежда традиционно в Пловдив. През последните години „Агра“ се превръна в отворена платформа за иновации и среща на всички заинтересувани и заети в земеделието. Форумът с право се смята за единствен на Балканите и успява да съчетае в 4 дни на едно място селскостопанска техника, храни, оборудване, вино и земеделски култури. Заедно с параленото провеждане на  престижните изложби „Винария“ – за лозарство и винарство, „Фудтех“ – за хранителната индустрия, и „Вкусове от Италия“ „Агра“ успява да създаде по-добри условия за представяне на фирми от различни браншове, които имат общи маркетингови интереси. Във форума всяка година участват около 700 компании от 30 държави.

Акцент на изложението тази година е животновъдството. За първи път ще бъдат показани бикове от най-известните в света месодайни породи, като елитните екземпляри всеки ден ще дефилират в специален ринг.

Наред с основния акцент на форума ще бъдат показани и много технически иновации в областта на земеделието и ще бъдат презентирани нови сортове зърнени, маслодайни и бобови култури, разработени от  научните институти в състава на Селскостопанската академия. Сред тях е първият български хибрид слънчоглед, в който чрез селекция са включени гени за устойчивост срещу паразита синя китка. Новият сорт е високопродуктивен  и високомаслен, подходящ  за отглеждане в цялата страна.  Той е постижение на  Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево, който предлага и зимен фуражен ечемик за биопроизводство. Нов сорт ечемик, чиито предимства са продуктивността, хранителната стойност и  устойчивостта спрямо  болести и суша, е разработил  Институтът по земеделие в Карнобат.

Четири вида царевични хибриди са създадени с цел да осигурят стабилност на добивите при различни условия на отглеждане. Те са дело на Института  по царевицата в Кнежа.

Единствената в света многофункционална машина за обработка на насаждения с рози ще направи своята премиера по време  на Международната селскостопанска изложба „Агра 2020“. Тази машина е предназначена за механизирано прибиране на маслодайна роза и реализиране на ресурсоспестяваща борба с вредителите по розовите растения, внасяне на препарати за стимулиране растежа на растенията, оросяване на насажденията в сухи периоди, селективна резитба, транспортни и други дейности в малки и средни по размер розопроизводителни стопанства. Разработката е на учени от Институт "Никола Пушкаров". Те предлагат и иновативен метод за очистване на земеделски земи от тежки метали. Използват се растения, които извличат вредните наноси.

Най-значимото научно-приложно постижение на Институт за космически изследвания и технологии  за 2019 г. също ще бъде показано за първи път на „Агра“. Това е интегрирана система за дистанционно определяне на състоянието на посеви,  която е новост от европейски мащаб. Земеделските земи се заснемат с дрон, а информацията се записва и анализира в сървър. Европейска новост е и платформата за електронна търговия със зърнени, маслодайни и бобови култури, разработена от българска компания.

 

Конкурс за иновации на „АГРА 2020“

В Конкурса за иновации, който по традиция ще се проведе в рамките на Международната селскостопанска изложба АГРА 2020, ще участват 10 от институтите на ССА, представяйки общо 16 научни продукти. Това са преди всичко конкурентоспособни сортове и технологии за растениевъдството, сред които доминират нови сортове и хибриди за зърнопроизводство, лозарство и зеленчукопроизводство. Следват ги впечатляваща гама от нови продукти и технологии за хранителната индустрия и машини и инвентар за растениевъдството.

Новите сортове на ССА, които ще очакват признание и награди в Конкурса за иновации на АГРА 2020, са следните:

– сорт бяло главесто зеле Билян на Институт по зеленчукови култури „Марица”, съчетаващ висок продуктивен потенциал, жизненост, добри морфологични, химични и вкусови качества, много добра устойчивост към разпукване и толерантност към болести и неприятели;

– обикновена пшеница САШЕЦ - съвместна разработка на колектив от учени на Институт за растителни и генетични ресурси – Садово и Институт по полски култури – Чирпан, която е с много добри хлебопекарни качества, съчетани с висок добив, показан в изпитването на ИАСАС;

– нов винен сорт лоза „Мискет викинг” на Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе, подходящ за екологично лозарство и винарство;

– нов сорт пролетен ечемик Венера на Институт по земеделие – Карнобат, който е с висока продуктивност и хранителна стойност на зърното в съчетание с много висока устойчивост на болести и сухоустойчивост;

– нов сорт тритикале Дони-52 на Добруджански земеделски институт гр. Генерал Тошево, който има много добра устойчивост към брашнеста мана, кафява, жълта и черна ръжда, фузариум, септория и е с продуктивен потенциал: 8-9 t/ha;

– зимен многореден ечемик сорт Фанагория на Добруджански земеделски институт гр. Генерал Тошево.

– нов хибрид слънчоглед Енигма CLP на Добруджански земеделски институт гр. Генерал Тошево

– хибридите царевица: Кнежа 320, Кнежа 564, Кнежа 565 и Кнежа 648 на Институт по царевицата – Кнежа.

В раздел „Машини и инвентар за растениевъдство” и „Научна дейност и разработки” на Конкурса за иновации на АГРА ще участват следните разработки:

„Машина за рози многофункционална” на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР)„Н. Пушкаров”, София към ССА.

„Инсталация за пречистване на слънчогледово масло с помощта на ултразвуково поле”.

„Интегрирана система за дистанционно определяне на състоянието на посеви на земеделски култури”. Системата включва: система за събиране и предварителна обработка на данни; система за генериране на картографски продукти; сървър за обработка и анализ на данни и многоканални изображения.

„Покривна кошерна табла с разширени технологични възможности” на Института по животновъдни науки – Костинброд към ССА. С кошерната табла ще се осъществява реална и предизвикана самосмяна на пчелата майка в кошера, като отпадат всички манипулации и дейности по традиционното придаване.

В раздел „Нови продукти и технологии за хранителната индустрия“ в Конкурса за иновации участие ще вземат следните продукти:

FibrinoZIME – ензимен продукт с фибринолитично действие, дело на Института по криобиология и хранителни технологии – София

Алгопек - ядлива опаковка за храни, дело на Института по криобиология и хранителни технологии – София

Диабетичен хляб „Energy bio“, дело на Института по криобиология и хранителни технологии – София

Мъфин с натурални захарозаместители - брашно от мескит и кокосова захар, Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив.

Специалистите от областта на селското стопанство ще видят също последно поколение технологии, дигитални решения за фермите, техника, инвентар, семена и посадъчен материал, торове и препарати от водещи компании, участващи в „Агра 2020“.

Очаква се над 40 000 посетители да разгледат Международната селскостопанска изложба, а трима от тях ще спечелят  наградите, осигурени от Международен панаир Пловдив. В него по същото време се провеждат престижните изложения „Винария“ – за лозарство и винарство, „Фудтех“ – за хранителната индустрия, и „Вкусове от Италия“.